انتشارات

13.09.2015

کتاب «مصاف های جهانی شدن»

samir_amin_01
سمیر امین
برگردان: محمد تقی برومند ( ب. کیوان)

 

 

 

 


 

کتاب «فلسفه مارکس»

Balibar
اتین بالیبار
برگردان: ب. کیوان

 

 

 


کتاب «مسئله انسان پس از مارکس»


اشاره مترجم: نوشته فلورانس ولف کتاب پر محتوا و ارزشمندی است که اساسی ترین نگرش ها به مفهوم انسان را به بحث می گذاردو خوانندگان پژوهنده و جوینده اندیشه های نو را به کاوش جدی در زمینه مقوله های نوین فلسفی در باره انسان برمی انگیزد. از آن جا که هر عنوان وزیر عنوان این کتاب به طور رضایت بخش تازه های این اندیشه ورزی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد، سعی شده است در حد امکان برگردان این کتاب به تدریج در دسترس علاقمندان قرار گیرد.


کتاب «مارکس و اندیشه نقد» Marx_old
امانوئل رنو
برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

 

 

 

اندیشه مارکس در باره نقدهای متفاوت: نقد فلسفه هگلی، فلسفه نقدی، فلسفه، مذهب، سیاست، سوسیالیسم تخیلی، اقتصاد سیاسی شهرت فراوان دارد. یک چنین تأکیدی نمی تواند اتفاقی باشد. این اندیشه بیشتر یک طرح تئوریک نوآورانه، نقدی را در آن چه که می کوشدجدلی و هم زمان نادگماتیک باشد، نشان می دهد.
اثر، در ارتباط با مرحله های عمده تحول اندیشگی نشان می دهد که انگیزه نقد از زمان جوانی این اندیشمند همواره عنصر تشکیل دهنده باقی می ماند.

 

 


تئوری شناخت از نظر مارکس 

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

Theory_Schenakht

 


چال 

واپسین داستان م. ا. به آذین 

chal

واپسین نوشته داستانی م. ا. به آذین چهارقصه بهم پیوسته «چال» است که پیش از درگذشت این نویسنده نامدار در آستانه بهار 1385 توسط نگرش در چند نسخه محدود در برلین چاپ و منتشر شد. از آنجا که هیچ امکانی در چشم انداز نزدیک برای چاپ آن در ایران وجود ندارد، مناسب دانستیم آن را از راه پایگاه اینترنتی در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

متن کتاب بصورت pdf


 

درباره دولت، دمکراسی، عدالت اجتماعی (پژوهش و برگردان از ب. کيوان )

k2_jeld


دولـــــــــت


دمکراسی


عدالت اجتماعی

 


 

نقد رمانتيک و نقد مدرنيستی از تمدن مدرن: رمانتيسم ضد سرمايه داری (ميشل لوی – برگردان از ب. کيوان)

 


 

دوره چاپی نگرش

شماره چهارم (آذر ۱۳۸۱- نوامبر۲۰۰۲)

Negaresh_4_frontNegaresh_4_hinten

شماره سه (مرداد ۱۳۸۰)

Negaresh_3_frontNegaresh_3_hinten

شماره دو (خرداد ۱۳٧۹ )

Negaresh_2_front

شماره یک (خرداد ۱۳٧٨ )

Negaresh_1_front

 

 

 

 

 

 

 

 


جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس

محمد تقی برومند (ب. کیوان)

madani_frontmadani_hinten


جهانی شدن جدید سرمایه داری

ترجمه و پژوهش وحید کیوان (محمد تقی برومند)

Globalization_frontGlobalization_hinten


به نام حکومت

«سيا»، «ب-‌ان-د» و عمليات جنايتکارانه سازمانهای اطلاعاتی و امنيتی

 

نوشته آندره‌آس فون بولو

برگردان: فرشاد روحانی

برای دریافت متن کتاب به صورت پی دی اف عکس زیر را تلیک کنید.

VonBuelow

No Comments