انتشارات

13.09.2015

کتاب «قدرت رایانه و جامعه»

جوزف وایزن بام
برگردان: آرش برومند

پروفسور وایزن­ بام به حق جزو آن بخش از وجدان بیدار بشری است که با تیزبینی ویژه­ ای انگشت بر ریشه­ ی مشکلات نهاده و به صورت خستگی ­ناپذیری به بیان آنها پرداخته و مخاطبان خود را به مبارزه با آنها فرامی­ خواند.

       این مقدمه ­ی کوتاه قصد معرفی وایزن ­بام و اثرهایش را ندارد. این کار را پسگفتار این کتاب به عهده گرفته است. نقد سخنان وایزن­ بام نیز در این جا مطرح نیست. چرا که این وظیفه به عهده یکایک خوانندگان است. هدف از این مقدمه­ ی کوتاه تاکید بر ویژگی روش وایزن­ بام در سخنگویی و طرح مسایل است که از دید نویسنده ­ی این سطور عبارتند از:

  • بیان مسایل و مشکلات به زبانی تمثیلی و ساده و همه فهم
  • چگونگی طرح پرسش ­هایی موشکافانه که راه به ریشه مشکل می ­برند.

 

  متن کتاب به صورت پی دی اف


کتاب «آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟»

جوزف وایزن بام
برگردان: آرش برومند

کتابی که در دست دارید گفتگویی است میان دو دانشمند نام دار که با دیدگاه های بسیار متفاوت به ارزیابی رایانه و نقش آن درجامعه بشری پرداخته اند. این گفتگو بیش از دو دهه پیش صورت گرفته است.

 

  • مترجم کوشیده است، بدون لطمه وارد شدن به مضمون، برخی قسمت های کتاب را خلاصه کند. این قسمت ها شامل موضوع ها یا مثال هایی می شود که یا بسیار کهنه شده اند و یا برای خواننده ایرانی مأنوس و جالب نیستند.
  • هر جا که درمتن کتاب از دهه ها بدون مشخص کردن سده یاد شده، منظور سده بیستم میلادی است.
  • متن اصلی این کتاب بدون تصویر است.
  • برای مراجعه خوانندگان، فهرستی از واژه های معادل تخصصی به کار رفته درمتن، به ترتیب الفبای فارسی در پایان کتاب آمده است.
  • بدیهی است که نظر مترجم الزاما با نظر مصاحبه گر، نویسندگان و مصاحبه شوندگان در مورد رویدادهای تاریخی- اجتماعی و نیز فنآوری انفورماتیک یکی نیست.

 

 متن کتاب به صورت پی دی اف


کتاب « در مسیر برخورد با کوه یخ»

جوزف وایزن بام
برگردان: آرش برومند

شاید کمتر اختراعی را بتوان یافت که در مدتی کمتر از 4 دهه در تار و پود پهنه های مختلف زندگی بشر رخنه کرده باشد. سخن از رایانه است؛ ابزاری که برخلاف دیگر ابزارهای ساخت بشر به ظاهر می رود خود را از او مستقل کند. ابزاری که به عرصه هایی رخنه کرده که تا چندی پیش در انحصار مطلق کار فکری بشر بودند (مانند عرصه های مدیریت و تصمیم گیری).

اما این اختراع و فن آوری مانند دیگر ساخته های دست بشر پاک از عیب و نقص نیست. با توجه به گستردگی کاربرد رایانه و فن آوری آن در گستره های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی، ایرادهای این فن آوری می تواند ابعاد خطرناک و فاجعه باری برای بشر پیدا کند.

کتابی که در دست دارید پرسش و پاسخی است با وایزن بام که در سال ۱۹٨٤ انجام شده و بناچار مهر و نشان زمان را بر خود دارد. با این حال بسیاری از مسایل مطرح شده در این پرسش و پاسخ نه تنها از اهمیت تاریخی، بلکه از فعلیت برخوردارند؛ بویژه آنجا که وایزن بام دیدگاه های خود را در مورد مسئولیت دانشمندان و نقش انفورماتیک در اجتماع و مسئله صلح تشریح می کند.

 متن کتاب به صورت پی دی اف


کتاب «مصاف های جهانی شدن»

samir_amin_01
سمیر امین
برگردان: محمد تقی برومند ( ب. کیوان)

 

 

 

 


 

کتاب «فلسفه مارکس»

Balibar
اتین بالیبار
برگردان: ب. کیوان

 

 

 


کتاب «مسئله انسان پس از مارکس»


اشاره مترجم: نوشته فلورانس ولف کتاب پر محتوا و ارزشمندی است که اساسی ترین نگرش ها به مفهوم انسان را به بحث می گذاردو خوانندگان پژوهنده و جوینده اندیشه های نو را به کاوش جدی در زمینه مقوله های نوین فلسفی در باره انسان برمی انگیزد. از آن جا که هر عنوان وزیر عنوان این کتاب به طور رضایت بخش تازه های این اندیشه ورزی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد، سعی شده است در حد امکان برگردان این کتاب به تدریج در دسترس علاقمندان قرار گیرد.


کتاب «مارکس و اندیشه نقد» Marx_old
امانوئل رنو
برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

 

 

 

اندیشه مارکس در باره نقدهای متفاوت: نقد فلسفه هگلی، فلسفه نقدی، فلسفه، مذهب، سیاست، سوسیالیسم تخیلی، اقتصاد سیاسی شهرت فراوان دارد. یک چنین تأکیدی نمی تواند اتفاقی باشد. این اندیشه بیشتر یک طرح تئوریک نوآورانه، نقدی را در آن چه که می کوشدجدلی و هم زمان نادگماتیک باشد، نشان می دهد.
اثر، در ارتباط با مرحله های عمده تحول اندیشگی نشان می دهد که انگیزه نقد از زمان جوانی این اندیشمند همواره عنصر تشکیل دهنده باقی می ماند.

 

 


تئوری شناخت از نظر مارکس 

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

Theory_Schenakht

 


چال 

واپسین داستان م. ا. به آذین 

chal

واپسین نوشته داستانی م. ا. به آذین چهارقصه بهم پیوسته «چال» است که پیش از درگذشت این نویسنده نامدار در آستانه بهار 1385 توسط نگرش در چند نسخه محدود در برلین چاپ و منتشر شد. از آنجا که هیچ امکانی در چشم انداز نزدیک برای چاپ آن در ایران وجود ندارد، مناسب دانستیم آن را از راه پایگاه اینترنتی در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

متن کتاب به صورت پی دی اف 


 

درباره دولت، دمکراسی، عدالت اجتماعی (پژوهش و برگردان از ب. کيوان )

k2_jeld


دولـــــــــت


دمکراسی


عدالت اجتماعی

 


 

نقد رمانتيک و نقد مدرنيستی از تمدن مدرن: رمانتيسم ضد سرمايه داری (ميشل لوی – برگردان از ب. کيوان)

 


 

دوره چاپی نگرش

شماره چهارم (آذر ۱۳۸۱- نوامبر۲۰۰۲)

Negaresh_4_frontNegaresh_4_hinten

شماره سه (مرداد ۱۳۸۰)

Negaresh_3_frontNegaresh_3_hinten

شماره دو (خرداد ۱۳٧۹ )

Negaresh_2_front

شماره یک (خرداد ۱۳٧٨ )

Negaresh_1_front

 

 

 

 

 

 

 

 


جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس

محمد تقی برومند (ب. کیوان)

madani_frontmadani_hinten


جهانی شدن جدید سرمایه داری

ترجمه و پژوهش وحید کیوان (محمد تقی برومند)

متن کتاب به صورت پی دی اف

Globalization_frontGlobalization_hinten


به نام حکومت

«سيا»، «ب-‌ان-د» و عمليات جنايتکارانه سازمانهای اطلاعاتی و امنيتی

 

نوشته آندره‌آس فون بولو

برگردان: فرشاد روحانی

برای دریافت متن کتاب به صورت پی دی اف عکس زیر را تلیک کنید.

VonBuelow

No Comments

Share