شناخت و نقد
مارکس و نقد خرد در مدرنیته (بخش اول)
سرگیو پِرِز
برگردان: م. ت. برومند
08.04.2017

به برکت روشنگران، نقش درجه نخستی که مدرنیته برای خرد قایل شد برای هیچ کس رازناک نیست . سوژه مدرن بنابر اراده اش در تحلیل جهان و به موضوعیت درآوردن هر آنچه که در احاطه بازرسی عقلانی است، تعریف می شود. هیچ سپهری، حتا مذهب و نیازی به گفتن نیست که سپهرهای کمتر از آن، همچون نظم سیاسی نباید از دسترس او دور بمانند.

مفهوم زمان
سخنرانی حسن بلوری
در انجمن دوستداران اندیشه در برلین
14.03.2017

مفهوم زمان در صد سال گذشته تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نتایج آزمایش ها و نقد فیزیکی و فلسفی آن. از این رو مفهوم جدید زمان در ارتباط با دست آوردهای شگرف علمی یک قرن گذشته تعریفی متفاوت از دوران یونان قدیم، قرون وسطا، زمان مطلق ذکریای رازی، زمان مطلق نیوتن و یا زمان مطلق آپریوری کانت دارد.

مفهوم ایدئولوژی در «هستی شناسی»
نیکولا ترتولیان
برگردان: م. ت. برومند
07.03.2017

تاریخ مارکسیسم به راستی شاهد پراتیک های جامعه گرایی نحیف و ایده آل ساختن بیش از اندازه فعالیت فلسفی یا زیبا شناسی بوده و گاه به یک بینش فروکاهنده رابطه ها بین یک وضعیت اجتماعی تاریخی و بیان فلسفی یا هنری آنها رسیده است. سرنوشت اجتماعی تاریخی متفاوت و حتا مخالف فلسفه های شلینگ و هگل نشان می دهد که نظرهای اجمالی لوکاچ به درستی ساخته شده و رویکرد ه...

فلسفه فرهنگ نزد نیچه
06.03.2017

سخنرانی دکتر شهرام باقری توسط انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می شود.

تجربهٔ مدرنیته؛ هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود
مارشال برمن
مترجم: مراد فرهاد پور
04.12.2016

تجربهٔ مدرنیته؛ هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود کتابی است از مارشال برمن که توسط مراد فرهاد پور به فارسی ترجمه و منتشر شده‌است. این کتاب در پنج اپیزود به بررسی تاثیرات اجتماعی، هنری و سیاسی مدرنیته در جوامع مختلف می‌پردازد.

دولت کارگری و حق رای عمومی!
نگاهی به صورت مسئله
روبن ماکاریان
برگرفته از سایت اخبار روز
11.04.2016

این مقاله برداشتی از اندیشه ها ی مارکس را در باره ی نقش و اهمیت رای مردم در شکیل گیری حکومت ها طرح میکند. نقد دیدگاه های کمونیست ها برای بدست گرفتن قدرت ،و دیدی انتقادی به لنینیسم و اندیشه دیکتاتوری پرولتاریا از راه بدست گیری قدرت از سوی حزب کمونسیت با تکیه بر اندیشه های دمکراتیک مارکس از نکته های مطرح شده در مقاله است.. فروپاشی حکومت شورو...

مارکسیسم غربی
جریا‌ن‌های ا‌صلی و بنیان‌‌گذاران آن (آ. گرامشی، د. لوکاچ، ک. کرش)
ت.فرولف، ترجمه: رحیم کاکایی
برگرفته از سایت اخبار روز
19.03.2016

«مارکسیسم غربی» بیشتر با «مارکسیسم نو» شناخته می‌شود. در واقع این شاخه‌ی مارکسیسم پس ازجنگ دوم جهانی شکل گرفته بود که توسط تمامی طرفداران نظریات مختلف آغازمی‌شد. همزمان با برخی متفکران کم و بیش برجسته، تعدادی مکاتب که نه تنها با مارکسیسم – لنینیسم بلکه با یکدیگر درجدل بودند، بوجود آمدند. چیزی که هست، درون خود مارکسیسم غربی دو جریان اصلی، اساسا ج...

مارکسیسم و تاریخ خاورمیانه
یرواند آبراهامیان
برگردان: خسرو باقری
برگرفته از وبلاگ شخصی خسرو باقری
05.02.2016

مقاله آقای آبراهامیان که به بررسی مارکسیسم در خاورمیانه می پردازد، بویژه ازاین جهت جالب است که مفهوم مارکسیسم آکادمیک را طرح می کند وآن را مورد بررسی قرار می دهد. استواری مارکسیسم آکادمیک بر اصول اندیشه روشنگری که افزون بر آنچه آبراهامیان برشمرده است تکیه بر خرد و قیم نداشتن آدمی را هم دربرمی گیرد، تغییر پارادایمیِ مهمی در اندیشه ورزی مارکسیست...

آلن بادیو و اسلاوی ژیژک یا تئوری پردازان نوین دیالک تیک
آلکس کالینیکوس
برگردان: م. ت. برومند
16.12.2015

دانیل بن سعید «بازگشت به استراتژی» یا به بیان دیگر کوشش هم آهنگ در کاویدن و تکاپو را توصیه می کند که چگونه جنبش های معاصر با مقاومت در برابر لیبرالیسم نو و امپریالیسم می توانند از مقاومت صرف برای مداخله کردن در فرهنگ سیاسی فراتر روند و گزینش های دیگری را پیشنهاد کنند که به اکثریت وسیع توده مردم شمال و جنوب برای خارج شدن از بن بست های اندیشه منفر...

نقد و حصارهای نظام‌های دانایی: نسبت نقد با علم، فلسفه، تفکر
محمدعلی مرادی
16.12.2015

پرسش از نسبت نقد با علم، فلسفه و تفکر، ناظر بر اين انديشه است که همواره اين سه ساحت انديشه‌ی بشري يگانه فهميده مي‌شوند؛ از اين ‌رو بايسته است که اين سه قلمرو را از هم تفکيک کنيم و آنگاه نسبت آن را با نقد روشن کنيم. (برگرفته از سایت فلسفه: نگرشی بر فلسفه و فرهنگ)

نقد ایدئولوژی چیست؟
راهل یگی
برگردان : ب . کیوان
09.02.2015

نقد ایدئولوژی چیست؟ در دید نخست پاسخ به کلی ساده است: نقد ایدئولوژی همان نقد ایدئولوژی ها است. اما ایدئولوژی ها چه هستند؟ این جا نیز پاسخ آسان به نظر می آید: ایدئولوژی ها همانا ایده ها هستند. نه فقط ایده های بی ربط هر فرد، بلکه ایده هایی که خود را (به طور منظم)در رابطه های معین باز می یابند و شکل می دهند.

«مارکس هرگز تا این اندازه مفید نبوده است»
سمیر امین
برگردان : م . ت . برومند
06.12.2014

بحران اقتصادی جهان بحران سرمایه داری است. به یقین این اولین بحران نیست. به عقیده سمیر امین به عنوان اقتصاد دان، این بحران می تواند موجب به پرسش کشیدن خود شالوده های سرمایه داری گردد. از این رو، مسئله عبارت از نه خارج شدن از بحران ، بلکه خارج شدن از سرمایه داری در بحران است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش دوم و پایانی)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
12.06.2013

ناکامی «پروژه آمریکای سده نو» شاید پایان اسف انگیز 60 سال مبارزه را نشان می دهد که در جریان آن ایالات متحد کوشیده است ، ارگان مرکزی یک دولت جهانی شود. این مبارزه جهان را دگرگون کرده است. اما حتا در زمان های بسیار با شکوه اش هرگز در امر دست یافتن به هدف اش، کامیاب نبوده است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش اول)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
20.05.2013

لیبرالیسم نو ایدئولوژی خاص فعالیت دولت به نفع سرمایه است. فعالیتی که در خلال آن ایالات متحد برای برقرار کردن هژمونی خود پس از بحران دهه 1970 کوشیده است. با وجود این، پس از به دست آوردن کامیابی های معین در پایان دهه 1980، به ویژه در دهه 1990 لیبرالیسم نو ، طی واپسین سال ها، در زمانی که دولت بوش به خاطر پروژه برای آمریکای سده نو می کوشید، به کرانم...

دوازده تز پیرامون
تغییر جهان بدون تصرف قدرت
جان هالووی
برگرفته از سایت نشر بیدار
29.12.2012

در قرن گذشته تلاش­ های اصلی بشر در راه ایجاد جهانی در خور شأن انسان پیرامون دولت و تصرف قدرت دولتی متمرکز بود. کشمکش ­های اصلی (بین "اصلاح­طلبان" و "انقلابیان" ) بر سر چگونگی تصرف قدرت دولتی (چه از طریق پارلمان یا ابزارهای فراپارلمانی) استوار بود. تاریخ قرن بیستم نشان­دهنده­ ی آن­ست که چگونگی تصرف قدرت دولتی اهمیت چندانی ندارد. در تمامی نمونه­ ه...

فروپاشاندن سرمایه داری
سخنرانی جان هولووی در بنیاد رزا لوکزامبورگ آلمان
برگردان: آرش برومند
24.12.2012

نبرد ضد سرمایه داری اکنون در شکل یک جنبش، در شکل تنوع ویژگی ها ظاهر می شود. ایده اکنون عبارت از درهم شکستن سیستم سرمایه داری و ساختن یک سیستم دیگر نیست، بلکه عبارت از فروپاشی سرمایه داری و سیستم است؛ اینکه سیستمی بودن جامعه فروپاشانده شود. بنابراین پاسخ روشن به این پرسش که ما چگونه باید جهان را تغییر دهیم، در واقع خود یک پرسش است. اما بهترین پاس...

بازگشت نقد اقتصاد سیاسی
لییم هو آنگ نگو
برگردان : محمد تقی برومند ( ب . کیوان)
21.12.2012

بازار خیلی پیش از سرمایه داری وجود داشت. بی هیچ تردید بازار می تواند به عنوان شکلی در میان دیگر شکل های هماهنگی افراد، که یک بار تغییر یافته، ارتباط های قدرت را در فضای ماکرو اقتصادی و ساختار حقوق مالکیت در هر مؤسسه ی متمرکز نشده، دگرگون کند.بنابر این، اقتصاد خواهد توانست به طور هماهنگ فعالیت های آفریدگارانه را در شرایطی تنظیم کند که دست مرئی ان...

مارکسیست های آلترموندیالیست چه می اندیشند؟
برگردان: م. ت. برومند (ب. کیوان)
30.11.2012

مارکسیسم نیز پس از آزمون کمونیسم قرن 20 و فاجعه ای که از تاریخ کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعاً موجود به وجود آمده، به نو سازی خود فرا خوانده شده است. تنها راه برای پی گرفتن، پژوهش آزاد و سنجش آزمون ها، ضمن پرهیزیدن از هر شکل جزم گرایی و فرقه گرایی است...

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی
سمیر امین
برگردان : ب . کیوان
27.10.2012

زمانی هلموت کهل صدراعظم آلمان پس از فروپاشی شوروی جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شد و با تبختر گفت «اکنون مارکس مرده و مسیح زنده است». سه دهه بعد، جهان شاهد جنبش های گسترده با سرشت ضد سرمایه داری و بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگرفته از آموزه های مارکس و تکامل آن آموزه ها است. نظام ضدبشری که برخی نظریه پردازان می کوشند آن را ابدی جلوه دهند، بویژه روا...