جنگ داخلی سوریه وپیامد های منطقه ای و جهانی آن
عیسی پهلوان
21.10.2016

به نظر می رسد اگر دولت آمریکا بر مبنای خواست بخش های تندرو عمل کند وبه دخالت مستقیم نظامی در سوریه اقدام نماید ، با واکنش جدی نظامی روسها مواجه شود وجهان شاهد یک درگیری جدی میان آمریکا وهمپیمانان با روسیه در یک کشور سوم گردد. آنگاه از سوریه ومردمش چیز چندانی باقی نخواهد ماند و به احتمال زیاد این کشور تجزیه خواهد شد وما پس از صد سال شاهد تغییر مر...

خروج بریتانیا و فروشکست اتحادیه اروپا
سمیر امین
برگردان: م. ت. برومند
16.10.2016

دفاع از حاکمیت ملی از هنگامی که آن را از مضمون اجتماعی طبقاتی استراتژی هایی که در آن جای دارد، جدا می کنند، فرصت برای سوءتفاهم های جدی فراهم می آورد. گروه رهبری کننده اجتماع در جامعه های سرمایه داری همواره حاکمیت را به عنوان ابزار لازم برای ارتقاء دادن منافع خاص خود استوار بر استثمار سرمایه داری از کار و تحکیم موقعیت های بین المللی شان درک می کن...

چگونه قرارداد فراآتلانتیک شغل ها و حقوق اجتماعی را تهدید می کند
برگرفته از سندهای اتاک فرانسه
برگردان: م. ت. برومند
26.06.2016

این مساله در رسانه های بزرگ بارها گفته و تکرار شده است که «موافقت مبادله آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد به دو قدرت دو سوی آتلانتیک امکان خروج از رکود اقتصادی می دهد»… در واقع نه تنها این وعده ها در ارتباط با آفرینش ثروت و شغل واقعیت نیافته، بلکه سیاست های حمایت اجتماعی و حقوق کار بعنوان «سدهای غیرتعرفه ای» در تجارت فراآتلانتیکی نگریسته شده...

گفتگویی با گرگور گیزی
از رهبران حزب چپ آلمان
درباره مسایل بین المللی روز
برگردان: آرش برومند
02.04.2016

محورهای اصلی این گفتگو، انتخابات آمریکا، مشکل پناهندگان در اروپا و برخی مسایل سیاست داخلی آلمان است، که با مسایل منطقه ما نیز مرتبط است. خواننده ایرانی می تواند به کمک این گفتگو با مواضع یک نیروی چپ در اروپا در رابطه با مسایل پیشگفته آشنا شود. افزون بر این لحن ساده گفتار و برخی تاکتیک های سیاسی و سازمانی که گیزی به آنها اشاره دارد، می تواند برای...

نبرد یونان، بخشی از جنگ جهانی دوامدار است
گوستاو ماسیا
برگردان: م. ت. برومند
19.03.2016

ما در یک دوره زیرورویی ها و تضادهای بسیار شدید به سر می بریم. به احتمال در زمان دگرگونی، دوره ای که در آن گرایش های پیشین همزیستی دارند، جذب عنصرهای تازه آغاز می گردد. در این جا این گفته آنتونیو گرامشی فعلیت به سزایی دارد: «دنیای پیر می میرد، دنیای جدید با تأخیر پدیدار می شود و در این تاریک-روشنی هیولاهایی سر برمی آورند. باید هم زمان علیه هیولاه...

جهان در حال گذار و تناقض های آن
م . ت . برومند
01.03.2014

بدون شک جهان معاصر به سبب شتابی که بر دگرگونی های آن فرمانرواست، شاید بیش از هر عصر دیگر، عصر تناقض ها جلوه کند. دگرگونی هایی که در ایدئولوژی ها، سیستم های اجتماعی و رابطه ها میان طبقه ها، به وجود می آید، به ضرورت راه گشا نیست. تئوری های برجسته ای که در شرایط ویژه به تدوین در می آیند، ظرف یک سال اعتبار خود را از دست می دهند. از پیروزی های دیروز ...

کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد
علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان
پژوهش: م . ت . برومند
19.02.2014

بدون آگاهی دقیق و گسترده علمی از وضعیت کنونی سرمایه داری در جهان سامان دادن زندگی انسانی در جامعه بشری ناممکن است. سرمایه داری جهانی امروز با سرمایه داری قرن نوزده و بیست تفاوت اساسی دارد. این تفاوت ناشی از دگرگونی های بافتاری جامعه سرمایه داری از یک سو و بازیگران رنگارنگ آن از سوی دیگر است . آن ها که این دگرگونی های ژرف را در نیافته اند، بیراهه...

راهنمای جهت یابی برای رویارویی با بازار بزرگ فرا آتلانتیک
برگزیده از اسناد آتاک اروپا
م . ت . برومند
02.02.2014

PTCI یکی از موافقت های بسیار مهم مبادله آزاد و آزادسازی سرمایه گذاری به شمار می رود، که تا کنون انجام شده و نیمی از تولید ناخالص جهانی و یک سوم مبادله های تجاری را در بر می گیرد ... در جریان برگزاری دومین نشست، مذاکره در باره PTCI بین ایالات متحد و اروپا ، اِتک و آتاک در باره خطری که در کمین موافقت پیرامون حقوق اساسی شهروندان اروپا و آمریکا است ...

جریان های ضد سرمایه داری در چین: (بخش دوم) دیدگاه یک فیلسوف
مصاحبه ژرار دومنیل با پروفسور سانگ شو آنگلی از دانشگاه فودان (شانگهای)
برگردان: م . ت . برومند
17.11.2013

تحلیل جدل ها بین عضوهای چپ جدید ولیبرال ها به روشنی نشان می دهد که عضوهای چپ جدید بسیار نگران رشد افسار گسیخته سرمایه داری در چین اند. آن ها متقاعد شده اند که این رشد چین را به بحران نهایی اش سوق می دهد.

جریان های ضد سرمایه داری در چین: (بخش یکم) دیدگاه یک فیلسوف
مصاحبه ژرار دومنیل با پروفسور سانگ شو آنگلی از دانشگاه فودان (شانگهای)
برگردان: م . ت . برومند
03.11.2013

چپ جدید تصریح می کند که پایه های شیوه اندیشه مردم چین باید دگرگون شود. مسئله اساسی ، سنت پیش مدرن نیست، بلکه اندیشه ورزی در باره خود مدرنیته است. چین باید از عهده مسئله های داخلی وضعیت کنونی که مدرن سازی چین مطرح کرده ، مسئله های جدا نشدنی ارتباط میان سرمایه و دولت – ملت و میان آزادی و برابری – نه فقط مسئله های تئوریک دشوار، بلکه مسئله های واقعی...

در جستجوی دولت جهانی (بخش دوم و پایانی)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
12.06.2013

ناکامی «پروژه آمریکای سده نو» شاید پایان اسف انگیز 60 سال مبارزه را نشان می دهد که در جریان آن ایالات متحد کوشیده است ، ارگان مرکزی یک دولت جهانی شود. این مبارزه جهان را دگرگون کرده است. اما حتا در زمان های بسیار با شکوه اش هرگز در امر دست یافتن به هدف اش، کامیاب نبوده است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش اول)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
20.05.2013

لیبرالیسم نو ایدئولوژی خاص فعالیت دولت به نفع سرمایه است. فعالیتی که در خلال آن ایالات متحد برای برقرار کردن هژمونی خود پس از بحران دهه 1970 کوشیده است. با وجود این، پس از به دست آوردن کامیابی های معین در پایان دهه 1980، به ویژه در دهه 1990 لیبرالیسم نو ، طی واپسین سال ها، در زمانی که دولت بوش به خاطر پروژه برای آمریکای سده نو می کوشید، به کرانم...

انقلاب بولیواری ونزوئلا
سباستیان ویل
برگردان : م .ت برومند (ب . کیوان)
06.04.2013

آیا ونزوئلا در تقاطع راه ها قرار دارد؟ فرمول از پیش نشان می دهد که نا بهنگام برای این کشور به کار رفته است. با این همه سال هایی که در پی می آید برای آینده روند سیاسی که توانسته است آرزوی میلیون ها افراد در زمینه گفتگو در باره مضمون پروژه سیاسی آلترناتیو سرمایه داری باشد، جنبه اساسی دارد. چپ باید در طرح ریزی این پروژه جدید سوسیالیستی که باید دور ...

قدرت های سرّی در اینترنت
بنیامین هارتل میر
برگردان: آرش برومند
10.02.2013

حدود یک میلیارد انسان در فیس بوک مطلب منتشر می کنند که چه کسی را می شناسند، از چه چیزی خوش شان می آید، چه کاری را با علاقه انجام می دهند، چه برنامه هایی برای آینده خود دارند و در مورد تحول های جاری سیاسی و اجتماعی چه می اندیشند. این تعداد یک هفتم بشریت است. اگر داده های فیس بوک به دست های اشتباه و ناجوری بیافتد تکلیف چیست؟ مثلا در دست نهادهای دو...

تجارت زنان در آرژانتین
برگردان: ترانه ایران نژاد
26.12.2012

در اینجا نوعی رژیم مافیا حکومت می کند که شامل قوه قضاییه، پلیس، شمار زیادی از استانداران و بسیاری از صاحبان شرکت ها است. این یک ساختار سازمان یافته از همدستان است که دست اندرکار معامله بسیار سودآوری هستند. فرار از مجازات محصول رشته ای از همدستی ها است که متعلق به سیستم سرمایه داری است. هیچ چیز به اندازه تجارت آدم، مواد مخدر و قاچاق جنگ افزار پول...

گفتگو با منفورترین زن فمینیست لبنان
برگرفته از سایت مدرسه فمینیستی
21.12.2012

این به اصطلاح بهار عربی، آخرین زمستان عربی است. امیدوارم که چنین باشد. وقتی مردم احزاب افراط گرای اسلامی را انتخاب می کنند، روزی فرا می رسد که خواهند فهمید این تغییرات آن تغییراتی نیست که برایش مبارزه کرده اند. در جهان عرب نمی توان از نظام خودکامه به دموکراسی نایل شد بی آن که مرحله بنیادگرایی افراطی مذهبی را تجربه کرد و از سر گذراند.

قشر نخبگان پولدار خود را مستقل می کند
مصاحبه مارکوس کلوکنر با هانس یورگن کریسمانسکی
برگردان: آرش برومند
19.11.2012

کریسمانسکی با کار خود آناتومی اَبَر ثروت دنیای کنونی را تشریح کرده است. او پرده از قدرتی که با این ارزش های هنگفت پولی در پیوند است و بخشا قابل لمس نیست، برگرفته و آشکار می کند که در سیستم ها و ساختارهای پیچیده نیز، کنشگرانی با نام و نشان مشخص در کارند که بخاطر میزان ثروت شان بر شکل گیری دنیای ما نفوذی دارند که نمی توان آن را دستکم گرفت.