تناسخ دیالک تیک برابری به عقیده مارکس
برنارد شاوانس
برگردان : ب. کیوان
13.06.2010

من این جا می کوشم حرکت دیالک تیکی بغرنج برابری وهم ارزی در اثر های دوره ی کمال مارکس را در خلال زنجیره : تولید تجاری ساده -تولیدسرمایه داری-کمونیسم دنبال کنم . این مقدمه روی تفسیر تئوری مارکسی، به منظور کار انتقادی در باره ی برابری و عدالت متمرکز شده است .

حکم اعدام از دید کارل مارکس
نیویورک دیلی تریبیون-1853
برگردان : مهران میر اسد
13.06.2010

مارکس در این مقاله مختصر با استناد به آمار موجود در مورد قتل٬ خودکشی٬ و اعدام مجرمین در جامعه نوین بورژوایی و تحلیل اوضاع و شرایط وقوع جرم بر این مسئله انگشت میگذارد که جرم و جنایت عمدتا حاصل شرایط اجتماعی است و اعدام مجرمین نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه تاثیر معکوس داشته و بر شدت جرم و جنایت و خشونت می افزاید.

ارزش و قیمت در تئوری مارکسیستی: یک بحث دیرینه سال
دوستالر ژیل
برگردان : ب. کیوان
22.05.2010

اید از این اندیشه که تفسیری درست در باره تئوری ارزش و تئوری قیمت های مارکس، یا یک تئوری درست ارزش و یک «حقیقت» در این زمینه وجود دارد دست کشید. با این همه بدون چسبیدن به تزهای آنار شیسم معرفت شناسانه، معتقدیم که در این اندیشه که بر حسب آن همزیستی بسیاری از «تئوری»های متضاد – بدون تلقی آن از زاویه ی بی نظمی و نا توانی – می تواند منبع پیشرفت باشد، نکته ی جالبی وجود دارد.

تئوری های معاصر عدالت: بن بست یا ضرورت
فیلیپ وان پارو
برگردان : ب. کیوان
16.05.2010

در یک دنیای تابع الزام های اکولوژیستی بیش از پیش دردناک فقط می توان امید وار بود که گرایش به عدالت در صورتی تأثیر معین دارد که بخش مهمی از توده های مردم به پذیرش مفهوم زندگی مناسب و بنابر این جامعه مناسب که در سودای دنبال کردن مصرف مادی همواره فزاینده متمرکز نباشد، رو آورند.

بیانیه ی مشترک سندیکاها و تشکل های کارگری
روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده در محیط کار
01.05.2010

ما همراه و همگام با کارگران جهان ۲٨ آوریل روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعتراض به نبود ایمنی در محیط کار را گرامی میداریم و با اعتراض به شرایط وخیم نبود ایمنی در محیطهای کار ضمن اعلام همدردی با عموم کارگران آسیب دیده و خانواده هایشان در ایران و سراسر جهان، خواهان بکار گیری بالاترین استانداردهای ایمنی در محیط کار هستیم و سیستم موجود را مسئول بلاواسطه قربانیان حوادث ناشی از کار میدانیم.

آیا دولت هگلی یک دولت حقوقی است
ژ.ف. کروگان
برگردان : ب. کیوان
30.04.2010

دولت حقوقی پیش از هر چیز حکومت قانون و آزادی های مدنی ، رعایت حقوق اساسی و محدودیت متقابل قدرت های دولت است . هر اندازه ویژگی های آن متنوع باشند، نظم منطقی شان را در رابطه متقابلی می یابندکه با جامعه مدنی _ بورژوایی حفظ می کنند. بنابر این از دیدگاه هگلی ، دولت حقوقی به طور اصولی سیاست گریز است.

مفهوم «طبقه کارگر» و جایگاه کنونی آن در جنبش های اجتماعی معاصر
ب . کیوان
11.04.2010

طبقه کارگر در کشور های پیرامونی که ایران نیز جزیی از آن هاست، با توجه به ناهمگونی ها، پراکندگی ها، اتم وارگی ها در عرصه کار که ناشی از اقتصاد عقب مانده و وابسته کشور است و نیز وجود اختلاف های شدید معرفتی و ایدئولوژیک، در بهترین حالت می تواند در صورت تشکل در سازمان های مستقل صنفی جامعه مدنی و ایجاد اتحادیه های سراسری، وزنه معتبری برای جنبش مدنی و اجتماعی باشد و به طرح و اجرای سیاست مستقل ملی و اجتماعی و دفاع از آزادی و دموکراسی و استقرار نظام ملی و دموکراتیک یاری رساند.

«زمانی دوره سرمایه داری نیز به پایان خواهد رسید»
کارل مارکس و بحران
گفتگویی با نوربرت والتر و المار آلتفاتر
برگردان: آرش برومند
27.03.2010

مارکس در عمل برآن بود که سرمایه داری یک شکل اجتماعی گذرا است. تعیین کننده اما آگاهی ما نسبت به این نکته است که سرمایه داری تنها از چند سده در اروپا و طی چند دهه در بسیاری از نقاط دیگر جهان وجود دارد. مسلما سرمایه داری بطور جاودانی نخواهد پایید. زمانی دوره آن بسر خواهد آمد. امروز مدل های جایگزینی در رابطه با اقتصاد مبتنی بر همبستگی و آینده نگری وجود دارد.

راهیاب سوسیالیسم – ایستوان مزاروش
کوتاه شده از جان بلامی فاست
برگردان : مهران میر اسد
27.03.2010

امروز بحران تاریخی سرمایه شرایط تاریخی یک حرکت انقلابی برای رهایی جامعه فراهم آورده است، تحولاتی که بطور معمول قرنها زمان می برد تا مانند حرکت شبح طی دهه ها یا سالها به پیش تازند. اما نیروی لازم برای چنین ضرورتی، ایجاد تغییرات حیاتی در خود مردم، و تکیه بر ارزوها ی انسانی که خودشان را به عنوان هم موضوع و هم هدف تاریخ بشناسند و از مجرای مجموعه ای از مبارزات، جهانی عادلانه و پایدار به وجود آورند.

واقعیات نهان در اقتصاد آمریکا
برگردان و نگارش: نوید شاملو
13.03.2010

نابرابری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتمائی از سال 1970 (هزار و نهصد و هفتاد) در آمریکا و ادامه آن باعث بالا رفتن سطح فقر و تنگدستی شده است. بحرانهای سوار بر شانه های اقتصاد آمریکا از طرف دیگر این سود را برای صاحبان کالا به همراه دارد که کارگران مجبور می شوند تمامی اندوخته خود را بر اثر بالا رفتن قیمت ها خرج کنند.

در بهشت سرمایه داری
یادداشت سر دبیر مونتلی رویو
برگردان: مهران میراسد
12.03.2010

اگراین[بحران پیش آمده] بدترین زمان برای کارگران به شمارمی رود در عوض بهترین زمان برای بانکداران است. تایتانهای وال استریت دقیقا چند ماه قبل آمدند و در واشنگتن دی سی فراخوان دادند وآنگاه کلیدها به دست صندوقداران خزانه داری سپرده شد. چندین ترلیون دلار نجات بخش حکومت آن چنان کارساز بوده است که حتی موسسات غول آسای مالی هم دارند به بدترین شکل ممکن ، بدهی ها یشان را می پردازند.

شکل های تاریخی رابطه اجتماعی در گروند ریسه کارل مارکس
ژاک تکسیه
بر گردان : ب . کیوان
08.03.2010

بحث من در این اثر بررسی سه شکل جامعه گرایی با سه نوع ارتباط اجتماعی با شکل های فردیت مرتبط با آن هاست. به عقیده مارکس، این سه شکل می توانند به مثابه شکل های پیشرو تاریخ بشریت نگریسته شوند. در دو پله نخست که «پیش تاریخ» را تشکیل می دهند، انسان در حال شدن است. در پله سوم این شدن انجام گرفته است. یکی از بند های اساسی این تاریخ مربوط به نوع ارتباطی است که افراد بنا بر پیوستگی اجتماعی خاص خود دارند .

«آیا انسان گرگ انسان است»؟
پژوهش واقتباس : ب . کیوان
25.02.2010

در شماری از کشورهای پیرامونی مانند ایران، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد و بی ممیزی هیچ معنا و مفهومی ندارد، رابطه خدایگان و بنده در این نظام امری عادی به شمار می رود. با کارگران و دیگر زحمتکشان چونان برده رفتار می شود. حقوق سیاسی به شدت پایمال می گردد. شهر وندان حتی از حقوق شخصی بی بهره اند. گزمه های رژیم رفتار خصوصی افراد را زیر نظر دارند؛ جز وابستگان رژیم و خانواده های آنان بقیه مردم در شمار شهروندان درجه دوم قرار دارند. در چنین وضعیتی گفتگو از شهر وند و انسان آزاد کفر ابلیس است. گویی شعار «انسان گرگ انسان است» در این نوع جامعه ها مصداق بیشتری می یابد، بدیهی است که این عارضه ها و آفت ها از «طبیعت» انسان سرچشمه نمی گیرد، بلکه از سیستم ...

برش های کوتاه تحلیلی در باره وضعیت کنونی سرمایه داری جهانی
پژوهش واقتباس : ب . کیوان
16.02.2010

بحران عمومی که سرمایه داری جهانی شده و مالی شده را لرزاند ، نشان می دهد که این سیستم اقتصادی دفاع پذیر نیست . نتیجه این بحران بستگی زیاد به سیاست هایی دارد که تناسب نیروها میان جنبش اجتماعی و طبقه های فرمانروا، میان کشورهای مرکز و پیرامون و توانایی ما در پیشنهاد کردن جدول جدید تحلیل و ارائه کردن طرح های پیشنهادی بدیل را هدایت می کند .

در سوگ جعفر کوش آبادی
دردانه شعر معاصر ایران
24.01.2010

او هرگز در برابر بی عدالتی ها و ستم گری ها سر تسلیم فرود نیاورد، مبارزی راستین در راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. تن و جان او در آتشدان زندگی سخت مردم ستمدیده آبدیده شد و صیقل یافت. او هرگز بی نصیبی مردم را از یک زندگی انسانی و غوطه ور بودن در استثمار و بهره کشی بی رحمانه بر نمی تابید

مارکس، مارکسیست ها و دولت
پیر بوبی
برگردان : ب . کیوان
17.01.2010

پس دولت یک ابزار یا بازیچه سرمایه بزرگ ،یک حاکم بی طرف بر فراز طبقه ها نیست . دولت به عنوان محصول مبارزه طبقه ها در عین حال زیر نفوذ تضادهای طبقاتی قرار دارد . از یک سو ، دولت بنا بر وسعت و تنوع دستگاه ها و کارکنانش در درون خود تقسیم اجتماعی کار را بازتولید می کند . مبارزه طبقات درخود ساختار دولت حضور دارد . از سوی دیگر ،دولت بنا بر تعدد پیوندهایش با جامعه زیر نفوذ منافع طبقه ها و گروه های متفاوت اجتماعی است .

سخنرانی دبیر اول فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
در سمینار جهانی بررسی بحران های اقتصادی و نقش جهانی جنبش اتحادیه های کارگری
برگردان : شاملو
16.01.2010

ما بر این عقیده ایم که مبارزات ما در آینده باید پیوسته و بتدریج تشدید شود. ما تنها درموضع دفاعی قرار نداریم. ما سلاح های ایدئولوژیک لازم را در اختیار داشته و حق با ماست. ما باید گام به گام به مرحله ضدحمله وارد شویم. دشمنان ما این را می دانند و به همین دلیل هراس دارند.

دموکراسی و دولت حقوقی
بلاندین کریگل
برگردان : ب . کیوان
11.01.2010

سر مشق دموکراسی کدام است؟ هر کس می داند که در قرن 19 تصور این بود که می توان نهاد دموکراسی رابر پایه رهایی اجتماعی پی ریزی کرد . بر این اساس اصل سرمشق (پارادیگم) اجتماعی دموکراسی پیشنهاد شده است . اما پایان قرن 20 روی استحکام حقوق و روی این واقعیت درنگ دارد که دموکراسی اجتماعی لزوماًبدون دولت حقوقی بر قرار نمی گردد و در نفس خود قادر به تضمین حقوق بشر و شهروندان و دموکراسی نیست . از این رو ،مسئله دولت حقوقی رادر کانون مسئله گزاری دموکراتیک می یابیم و همین مجموع مسئله ها است که این جا به آن می پردازیم .

آموزه های مارکس در باره پیدایش دولت مدرن : دولت سیاسی و جامعه مدنی
موریس باربیه
برگردان: ب . کیوان
11.01.2010

مارکس از دولت اغلب به طور کلی ،مستقل از دوره ها و کشور ها صحبت می کند؛ اما به خصوص به دولت مدرن ،یعنی به دولتی که در دوره وی در کشور های اروپای غربی و در ایالات متحد تشکیل شده بود ،توجه دارد .او برای نشان دادن سرشت این دولت و انتقاد از آن شیوه تشکیل دولت را تحلیل می کند و از این راه به معرفی پیدایش دولت مدرن راه می یابد. این نکته موضوع جاری و اساسی فکر سیاسی وی را تشکیل می دهد و آن را میتوان هم در نخستین نوشته ها و هم در آثار بعدی او به شکل های متفاوت اما با پیوستگی نمایان ملاحظه کرد .

Share