امیرحسین آریان پور و تدریس
جامعه شناسی مارکسیستی در دهه 1340
نوشته زنده یاد امیر حسن پور

23.01.2019

آریان پور تاثیر بسیاری بر گرایش جوانان به مارکسیسم گذاشت و درس ها و نوشته های اش در تعارض با تدریس و آثار اسلامی علی شریعتی، مهدی بازرگان و همراهان شان قرار می گرفت… او پویایی تاریخ را مبارزه طبقاتی می دانست و آن را حرکتی زیگزاگی و آکنده از پیروزی و شکست ترسیم کرده بود و شاید به همین سبب، برخلاف بعضی از مارکسیست ها، تغییر مسیر نداد… او در حالی دنیا را ترک کرد که سرمایه داری و بنیادگرایی دینی کره زمین را به میدان تاخت و تاز اقتصادی و نظامی تبدیل کرده بودند و فقر و خشونت بیشتر از هر زمانی بیداد می کرد.

 

مطلب زیر به قلم زنده یاد دکتر امیر حسن پور (زادهٔ ۱۸ مرداد ۱۳۲۲ در مهاباد – درگذشتهٔ ۳ تیر ۱۳۹۶ در تورنتو)، پژوهشگر و زبان شناس ایرانی کرد است. وی که از مبارزان چپ در ایران به شمار می آمد، از شاگردان دکتر امیر حسین آریان پور بود. نوشته زیر حاصل پژوهش جامع او دربارهٔ نوشته‌ها و مصاحبه‌ها با آریان‌پور، گفتگو با دانشجویان سابق وی و تجربه شخصی نویسنده از کلاس‌های درس آریان‌پور است.

متن زیرا به صورت داده «پی دی اف» است.

امیرحسین آریان پور و تدریس جامعه شناسی مارکسیستی در دهه 1340

No Comments

Comments are closed.

Share