معرفی کتاب
زن شورشی
زندگی و مرگ رزا لوکزامبورگ
برگردان از مجید شریف

31.01.2019

«آزادی همواره دست کم آزادی کسی است که دیگرگونه می اندیشد»
این جمله ای است مشهور از رزا لوکزامبورگ، یکی از زنان برجسته و اندیشمند جنبش سوسیالیستی جهانی. اما نام این زن مبارز، در ادبیات و نوشته های سیاسی امروزه بیش از همه، در ارتباط با این جمله برده می شود که گفته بود بشریت می بایست میان سوسیالیسم و بربریت انتخاب کند. با نگاهی به وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقلیمی جهان، به جرات می توان گفت که بشریت امروز پیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در برابر این انتخاب قرار گرفته است. چرا رزا لوکزامبورگ چنین اعتقادی داشت؟ در چه شرایط اندیشگی او این جمله را به قلم آورده بود؟ هنگام بیان این نظر، جهان در چه شرایطی قرار داشت؟

«آزادی همواره دست کم آزادی کسی است که دیگرگونه می اندیشد»

این جمله ای است مشهور از رزا لوکزامبورگ، یکی از زنان برجسته و اندیشمند جنبش سوسیالیستی جهانی. اما نام این زن مبارز، در ادبیات و نوشته های سیاسی امروزه بیش از همه، در ارتباط با این جمله برده می شود که گفته بود بشریت می بایست میان سوسیالیسم و بربریت انتخاب کند. با نگاهی به وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقلیمی جهان، به جرات می توان گفت که بشریت امروز پیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در برابر این انتخاب قرار گرفته است. چرا رزا لوکزامبورگ چنین اعتقادی داشت؟ در چه شرایط اندیشگی او این جمله را به قلم آورده بود؟ هنگام بیان این نظر، جهان در چه شرایطی قرار داشت؟

برای یافتن پاسخ پرسش های بالا و برای آشنایی بیشتر با رزا لوکزامبورگ، زندگی و افکارش، «نگرش» خواندن کتاب «زن شورشی» اثر ماکس گالو را به علاقمندان توصیه می کند. از ویژگی های این کتاب آن است که به قلمی توانا و روان، بوسیله زنده یاد مجید شریف ترجمه شده است. مجید شریف در آبان 1377 در جریان قتل های زنجیره ای توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید.

خواندن چنین اثری تنها کاوش در بیغوله های تاریخ نیست، بلکه کاری است الهام بخش برای زندگی امروز، بویژه برای زنان میهن ما که بوسیله افکاری پوسیده و متعلق به عهد دقیانوس، از حقوق خود محروم شده و می شوند.

با تلیک کردن پیوند (لینک) زیر می توانید این کتاب را به شکل پی دی اف پیاده (دانلود) کنید:

زن شورشی، زندگی و مرگ رزا لوکزامبورگ

No Comments

Comments are closed.

Share