واکنش دو نهاد مدنی در رابطه با فاجعه سیل در ایران

01.04.2019

جامعه ایران به حق دریافته است که مسبب تمامی این مصائب نهادهای متصل به قدرت و دم و دستگاه طبقه حاکم هستند و همزمان با اعتراض به این مسببین اصلی، بیکار نمی نشینند و با همیاری و اتحادی شورانگیز به کمک آسیب دیدگان میشتابند و در این اتفاق اخیر نیز می بینیم که جلوه هایی از اتحاد و همیاری مردم برای کمک به آسیب دیدگان در جریان است و نمونه برجسته این اقدام اجتماعی را در زلزله کرمانشاه دیده بودیم. 

اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

رویداد ناگوار روان شدن سیل در شهرهای مختلف ایران که با کشته و مصدوم شدن ده ها تن از هموطنان در شمال و جنوب کشور عزیزمان همراه بود و ویرانی های بسیاری به همراه داشت، قلب همگان را به درد آورد.
هرچند که در کنار این رویداد ناگوار چهره ی بشر دوستی ایرانیان نیز به نمایش گذاشته شد، و مرهمی بود ،بر دل زخم خورده ی مردم ایران.

کانون صنفی معلمان تهران این پیش آمد ناگوار را به خانواده های آسیب دیده و تمامی هموطنان تسلیت عرض می نماید. توجه تمامی برنامه‌ریزان و مدیران سیاسی و اقتصادی را به پیامدهای تصمیمات نادرست پیشین که خسارت های جانی و مالی کنونی نتیجه آن است، جلب می نماید. ما خواهان تغییر رویکرد بنیادین نسبت به نوع بهره برداری از محیط زیست می باشیم.
کانون تهران آمادگی خود را برای هرنوع کمک به هموطنان خسارت دیده، همراه با شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان کشور اعلام می نماید.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)


اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

در چند روز گذشته سیل شهرهای زیادی را در خود فرو برد و منجر به کشته شدن تعدادی و بروز خساراتی جدی به اموال مردم و نیز اماکن عمومی و زمین های کشاورزی شد.

گزارش های مختلف از وقوع سیل در استان فارس و گلستان و خورستان و کرمانشاه و سایر استانها نشان دهنده ابعاد وحشتناک ویرانی و کشتار مردم در اولین روزهای سال نود و هشت میباشد.
تعداد زیادی از خانواده ها عزیزانشان را از دست داده اند و یا مجروح گشته اند. خسارات مالی بسیار جدی نیز به بسیاری از خانواده وارد شده است.
اما اگر بطور واقع علت العلل دهشتناک آسیبهای سیل اخیر را نیک بنگریم که تبعات بسیار بزرگتر و فراتری را نیز بدنبال داشته را در نظر بگیریم آنگاه خواهیم دید بیشترین خسارات در استانهای گلستان و فارس و خوزستان روی داده که جز ٔ قطب های تولیدکننده محصولات زراعی و کشاورزی ایران هستند.
این میزان از تخریب و ویرانی میتواند منجر به از بین رفتن حجم بسیار زیادی از زمین های زراعی در این استانها شده باشد که سال جاری را با کمبود شدید و متعاقبِ آن گرانی محصولات کشاورزی توأم نماید.
این امر خود میتواند مشکلات بسیار جدی برای اکثریت جامعه بوجود آورد و طبقه کارگر ایران نیز که در شرایط عادی، دستمزدی معادل چند برابر پایینتر از خط فقر دریافت میکند را بیشتر از پیش به فقر و فلاکت بکشاند.

فجایع بسیار گسترده ای که بدنبال رویدادهایی طبیعی مانند بارش های شدید اتفاق میافتد و جان و مال مردم را با نابودی همراه میسازد کاملاً قابل کنترل و پیشگیری هستند.
واقعیت این است که وقوع چنین فجایعی را نمیتوان صرفاً به پای بی تدبیری و عدم تخصص مسئولین دولتی نوشت و دلیل اصلی چنین وقایعی در اشتهای غیرقابل کنترلِ چپاولگران و رانتخوارانی که سر در کیسه ی اموال و ثروتهای اجتماعی برای کسب هرچه بیشتر سودهای کلان دارند نهفته است.

جنگل خواری و زمینخواری دیگر اکنون به کوه خواری و رودخانه خواری نیز رسیده است و چنانچه شاهد هستیم سیل شیراز به دلیل مسدود کردنِ مسیل رودخانه و تبدیل کردن آن به خیابان اتفاق افتاد و یا در آق قلا و گمیشان ناچار شدند با تخریب مسیر راه آهن و جاده راه را برای آب باز کنند.

اینبار نه تنها شاهد هجوم بلاهای باصطلاح طبیعی به زندگی بشر نبودیم بلکه شاهد تعرض غارتگران و متعرضینِ صاحب قدرت ومنصب به مسیل و روند طبیعیِ عوامل زیست محیطی بودیم.

رانتخواران بزرگ که پیمانکاریِ پروژه های عظیم عمرانی را در سطح ملی در اختیار دارند، سدسازی ها و جاده سازی ها و انبوه سازیهای عمده ای را بدون توجیه علمی و بدون درنظرداشتِ استانداردهای تخصصی و تنها برای کسب سود و منافع کلان به انجام میرسانند.
سیاستگذاری های اقتصادی صرفاً سود محور و محول کردن اجرای پروژه ها بصورت رانتی در تمام عرصه ها منجر به تخریب شدید محیط زیست در ایران گشته است و چنانچه شاهدیم در مقابل اینهمه تعرض به محیط زیست انسانها، دفاع از محیط زیست به یکی از عرصه های جدیِ جنبش عظیم مطالباتی جامعه ایران بدل گشته است.

جامعه ایران به حق دریافته است که مسبب تمامی این مصائب نهادهای متصل به قدرت و دم و دستگاه طبقه حاکم هستند و همزمان با اعتراض به این مسببین اصلی، بیکار نمی نشینند و با همیاری و اتحادی شورانگیز به کمک آسیب دیدگان میشتابند و در این اتفاق اخیر نیز می بینیم که جلوه هایی از اتحاد و همیاری مردم برای کمک به آسیب دیدگان در جریان است و نمونه برجسته این اقدام اجتماعی را در زلزله کرمانشاه دیده بودیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به خانواده هایی که عزیزانشان را در جریان این سیل از دست داده اند صمیمانه تسلیت میگوید و بر این باور است که قطعاً آحاد جامعه نه تنها از کنار وقوع این فاجعه به سادگی نخواهند گذشت و به هر شکل ممکن به مسببین و عوامل انسانی شکل دهنده ی چنین بلاهایی اعتراض خواهند کرد بلکه اجتماعاً به یاری و کمک رسانی به خانواده ها ومناطق آسیب دیده خواهند شتافت.

۷ فروردین ۹۸
اتحادیه آزاد کارگران ایران

No Comments

Comments are closed.

Share