مارکسیسم و مسئله ملی
نویسنده: گابی انگلهارت
برگردان: ا. تقی پور
30.06.2024

در کشورهای وابسته، مبارزه علیه سرکوب و استثمار ممکن است به معنای مبارزه برای استقلال ملی باشد. اما کارگران در آنجا نه تنها باید علیه قدرت‌های امپریالیستی، بلکه علیه نیروهای سیاسی در کشورهای خود نیز باید به پاخیزند. انقلابیون در کشورهایی که زیر سرکوب امپریالیسم قرار دارند، باید پشتیبانی خود را از جنبش رهایی ‌بخش ملی وابسته به آن کنند که آیا این ج...

وینچنسو بللینی
به مناسبت دویست و بیستمین زادروز او
برگردان: بابک بردیا
29.06.2024

موسیقی بللینی درایش ِ بسیاری بر آفریده های بسیاری از آهنگسازان نام دار، همچون فردریک شوپن پیانیست و آهن¬ساز لهستانی گذاشت. دستیابی به سادگی و دسترسی به درونمایه ی موسیقی، این دو کنشگر برجسته را با یکدیگر خویشاوند می سازد. در سراسر فرآیند آفرینش، بللینی آگاهانه استادی ِ خود را در برابر ِ شیوه ی آفرینش و اجرای ساخته های موسیقیایی هم دورانان ِ خود ...

بیانیه چندین تشکل دانشجوی، دانش آموزی و کنشگران اجتماعی
درباره خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری
29.06.2024

ما امضا کنندگان این بیانیه قاطعانه اعلام می‌داریم «انتخابات» در جمهوری اسلامی هیچگونه ارتباطی به نظر و خواست و مطالبات بخش‌های مختلف جامعه ندارد و نزد اکثریت مردم و فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و کاملا از اعتبار ساقط است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن بالا نگه داشتن پرچم انقلاب «زن زندگی آزادی»، عموم جامعه را به مبارزه...

Share