بدرود و تسلیت
06.04.2014

با تأسف بسیار با خبر شدیم، بانو اقدس لنکرانیان همسر شایسته و گرانقدر نویسنده و مترجم نامدار ایران محمود اعتمادزاده (م .ا .به آذین) درپی یک بیماری طولانی روز 14 فروردین 1393 در تهران چشم از جهان فرو بست.

بحران اوکرایین و پیام های بین المللی آن
آرش برومند
15.03.2014

بحران اوکرایین جامعه جهانی را چند پارچه کرده است. گروهی سقوط دولت این کشور را قیام مردمی توصیف کرده و لشگرکشی ارتش روسیه به کریمه را تجاوزگرانه و خطری برای دمکراسی در جهان می خوانند. گروه دیگر سقوط دولت یانوکوویچ را کودتای نیروهای فاشیستی با پشتیبانی دولت های غربی بشمار می آورند که نمونه دیگری از دست اندازی امپریالیستی به کشورهای دیگر است...هدف ...

جهان در حال گذار و تناقض های آن
م . ت . برومند
01.03.2014

بدون شک جهان معاصر به سبب شتابی که بر دگرگونی های آن فرمانرواست، شاید بیش از هر عصر دیگر، عصر تناقض ها جلوه کند. دگرگونی هایی که در ایدئولوژی ها، سیستم های اجتماعی و رابطه ها میان طبقه ها، به وجود می آید، به ضرورت راه گشا نیست. تئوری های برجسته ای که در شرایط ویژه به تدوین در می آیند، ظرف یک سال اعتبار خود را از دست می دهند. از پیروزی های دیروز ...

کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد
علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان
پژوهش: م . ت . برومند
19.02.2014

بدون آگاهی دقیق و گسترده علمی از وضعیت کنونی سرمایه داری در جهان سامان دادن زندگی انسانی در جامعه بشری ناممکن است. سرمایه داری جهانی امروز با سرمایه داری قرن نوزده و بیست تفاوت اساسی دارد. این تفاوت ناشی از دگرگونی های بافتاری جامعه سرمایه داری از یک سو و بازیگران رنگارنگ آن از سوی دیگر است . آن ها که این دگرگونی های ژرف را در نیافته اند، بیراهه...

گردهمایی اعتراضی جامعه مدنی علیه بنزین قاتل و هوای آلوده
15.02.2014

مدرسه فمینیستی: روز پنجشنبه دهم بهمن ماه 1392 در تهران نشستی اعتراضی با عنوان «گردهمایی شهروندان در اعتراض به آلودگی هوا» برگزار شد. این همایش توسط یک نهاد زنانه و مستقل به نام «کانون شهروندی زنان» که پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری متولد و فعالیت مدنی خود را آغاز کرده، برگزار گردید. لازم به ذکر است که این همایش، دومین نشستی است که این...

راهنمای جهت یابی برای رویارویی با بازار بزرگ فرا آتلانتیک
برگزیده از اسناد آتاک اروپا
م . ت . برومند
02.02.2014

PTCI یکی از موافقت های بسیار مهم مبادله آزاد و آزادسازی سرمایه گذاری به شمار می رود، که تا کنون انجام شده و نیمی از تولید ناخالص جهانی و یک سوم مبادله های تجاری را در بر می گیرد ... در جریان برگزاری دومین نشست، مذاکره در باره PTCI بین ایالات متحد و اروپا ، اِتک و آتاک در باره خطری که در کمین موافقت پیرامون حقوق اساسی شهروندان اروپا و آمریکا است ...

نگرشی کوتاه به مالیات گریزی کلان ثروتمندان
پژوهش: م . ت . برومند
15.12.2013

برای پایان دادن به بحران کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اروپا به ویژه باید به ریشه کن کردن کامل بهشت های مالیاتی و اصلاح کلی سیستم مالیاتی پرداخت که به سوی درآمدهای سرمایه در سطح های برابر یا به ژرفش دموکراسی نه تنها در اروپا و تأثیر جدی آن در قاره های دیگر، به ویژه به سرمایه گذاری برای تغییر ساختار دموکراتیک اقتصادی و سیاسی در کشورهای در راه...

جریان های ضد سرمایه داری در چین: (بخش دوم) دیدگاه یک فیلسوف
مصاحبه ژرار دومنیل با پروفسور سانگ شو آنگلی از دانشگاه فودان (شانگهای)
برگردان: م . ت . برومند
17.11.2013

تحلیل جدل ها بین عضوهای چپ جدید ولیبرال ها به روشنی نشان می دهد که عضوهای چپ جدید بسیار نگران رشد افسار گسیخته سرمایه داری در چین اند. آن ها متقاعد شده اند که این رشد چین را به بحران نهایی اش سوق می دهد.

جریان های ضد سرمایه داری در چین: (بخش یکم) دیدگاه یک فیلسوف
مصاحبه ژرار دومنیل با پروفسور سانگ شو آنگلی از دانشگاه فودان (شانگهای)
برگردان: م . ت . برومند
03.11.2013

چپ جدید تصریح می کند که پایه های شیوه اندیشه مردم چین باید دگرگون شود. مسئله اساسی ، سنت پیش مدرن نیست، بلکه اندیشه ورزی در باره خود مدرنیته است. چین باید از عهده مسئله های داخلی وضعیت کنونی که مدرن سازی چین مطرح کرده ، مسئله های جدا نشدنی ارتباط میان سرمایه و دولت – ملت و میان آزادی و برابری – نه فقط مسئله های تئوریک دشوار، بلکه مسئله های واقعی...

مصاحبه نشریه Uhupardo
با خانم آدا کولائو
برگردان: آرش برومند
31.07.2013

ما به یک دمکراسی واقعی نیاز داریم نه به یک دمکراسی با پوزه بند مثل شرایط حاضر... روایت رسمی این است که نمی شود کاری کرد. تو نمی توانی به چیزی دست یابی، بی تفاوت به اینکه چکار می کنی. اینکه همه چیزهایی که اتفاق افتاده تقصیر تو است. اینکه تو فراتر از حد خودت زندگی کرده ای و بخاطر آن باید خجالت بکشی. تو عاجزی. در پس این روایت منافع مادی مشخصی خوابی...

روانکاوی و روح سرمایه داری (بخش دوم و پایانی)
اِلی زارتسکی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
07.07.2013

طی سال های بیست (قرن گذشته) روانکاوی رسانه ای شد – یعنی کاریسمای عظیم آن برای کمک کردن به دگرگونی وسیله های جدید ارتباط های نیرومند انقلاب دوم صنعتی مثل رادیو، فتو ژورنالیسم و سینما مورد استفاده قرار گرفت. ..به عقیده کانت استقلال، آزادی استفاده کردن از خرد خود به منظور کشف کردن قاعده های اخلاقی معتبر در جهان معنی می دهد. برعکس، به عقیده فروید، ا...

روانکاوی و روح سرمایه داری (بخش اول)
اِلی زارتسکی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
14.06.2013

آغازهای درخشان روانکاوی در 1899، ورود چشمگیر آن در فرهنگ توده مردم آمریکا، نفوذی که در بخش بزرگی از جوانان، محیط های باب روز، هنرمندان، روشنفکران، و نیز در مُبلغ ها و روان شناسان مؤسسه، داشته، کمک اساسی آن به نهادهای دولت رفاه از پایان جنگ دوم جهانی، احیای وظیفه رویارویی آن در 1960 و جای مرکزی که هنگام موج دوم فمینیسم و جنبش آزادی هم جنس گرایان ...

در جستجوی دولت جهانی (بخش دوم و پایانی)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
12.06.2013

ناکامی «پروژه آمریکای سده نو» شاید پایان اسف انگیز 60 سال مبارزه را نشان می دهد که در جریان آن ایالات متحد کوشیده است ، ارگان مرکزی یک دولت جهانی شود. این مبارزه جهان را دگرگون کرده است. اما حتا در زمان های بسیار با شکوه اش هرگز در امر دست یافتن به هدف اش، کامیاب نبوده است.

در جستجوی دولت جهانی (بخش اول)
جیووانی آریگی
برگردان : محمد تقی برومند (ب . کیوان)
20.05.2013

لیبرالیسم نو ایدئولوژی خاص فعالیت دولت به نفع سرمایه است. فعالیتی که در خلال آن ایالات متحد برای برقرار کردن هژمونی خود پس از بحران دهه 1970 کوشیده است. با وجود این، پس از به دست آوردن کامیابی های معین در پایان دهه 1980، به ویژه در دهه 1990 لیبرالیسم نو ، طی واپسین سال ها، در زمانی که دولت بوش به خاطر پروژه برای آمریکای سده نو می کوشید، به کرانم...

Share