بدرود و تسلیت

06.04.2014

Aghdas_behazin

ای کاش که جای آرمیدن بودی              یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک       چون سبزه امید بر دمیدن بودی

با تأسف بسیار با خبر شدیم، بانو اقدس لنکرانیان همسر شایسته و گرانقدر نویسنده و مترجم نامدار ایران محمود اعتمادزاده (م .ا .به آذین) درپی یک بیماری طولانی روز 14 فروردین 1393 در تهران چشم از جهان فرو بست. این بانوی آزاده همواره آرام و خستگی ناپذیر دوشادوش همسرش دشواری های سنگین زندگی را با استواری و شکیبایی نمونه وار از سر گذرانید ؛ هنگامی که به آذین پس از 28 مرداد از وظیفه دبیری ادبیات با قطع حقوق قانونی منتظر خدمت شد، آنگاه که به عنوان دبیر کانون نویسندگان ایران به حکم دادگاه نظامی حکومت پهلوی دوسال به زندان افتاد و سپس 7 سال از بهمن 1361 از سوی حکومت اسلامی زندانی شد و پیش از آن فرزندش دستگیر و به زندان افکنده شد، این بانوی ارجمند با همه نگرانی ها و ترس از سرنوشت آنان هیچگاه از پای نیفتاد و از خود ناپایداری نشان نداد.

ما با سر فرود آوردن در برابر استواری وشجاعت این بانوی بزرگوار در رویارویی با آن همه رنج و سختی های طاقت سوز ناشی از اعمال سرکوبگران آزادی ، این ضایعه بزرگ را به فرزندان ارجمند و دیگر بستگان و دوستداران و همه زنان و مردان آزادی خواه و عدالت جوی ایران صمیمانه تسلیت می گوییم .

محمد تقی برومند، اختر عسگری ، عیسی پهلوان ، حمید احمدی، آرش برومند و امید برومند .

No Comments

Comments are closed.

Share