مصاحبه کار آنلاین، نشریه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران اکثریت
با دکتر کاظم کردوانی
01.07.2014

این وظیفه‌ی سازمان‌های چپ است که بدون این‌که متولی کارگران باشند، باید بروند و در طبقه‌ی کارگر کار کنند و پایه‌ی کارگری پیدا کنند. چپ بدون پایه‌ی کارگری اصلاً مفهوم ندارد. حال این‌که خود این واژه‌ی کارگر، امروز با وضعیت اقتصادی جهان چه تعریف‌هایی دارد، بحث دیگری است. ولی سازمان چپ بدون کارگر، اصلا مفهومی ندارد. در مورد جریانات روشنفکری هم، آن‌ها...

زنده باد جنبش اول ماه مه، زنده باد جنبش دادخواهی کارگری
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد
به مناسبت روز جهانی کارگر
01.05.2013

با اینکه تاریخ بزرگداشت اول ماه مه در ایران حدود صد سال سابقه دارد، اما متاسفانه به علت سرکوب‌های پلیسی، امنیتی و کارشکنی‌های دولتی و بر خلاف ادعاهای گوش خراش مسئولان در حمایت از کارگر و همچنین همگانی نبودن تعطیلی روز جهانی کارگر، تا کنون بزرگداشتی شایستهٔ مقام میلیون‌ها کارگرو زحمت کش ایرانی در اول ماه مه برگزار نشده است.

فرخنده باد جشن اوّل ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان !
« رهایی زحمتکشان به دست خود زحمتکشان است »
01.05.2012

روز شکوهمند اوّل ماه مه روز جهانی کارگران و زحمتکشان را به همه کارگران و زحمتکشان میهن ما صمیمانه شادباش می گوییم. تردید نداریم که کارگران و زحمتکشان ایران به رغم سرکوبگری های وحشیانه فرمانروایان واپس گرای اسلامی قادرند در پرتو مبارزه و اتحاد ناگسستنی خوددر سندیکاها و اتحادیه های صنفی به خواست های اساسی خود برای برخورداری از زندگی آزاد انسانی و ...

بیانیه ی مشترک سندیکاها و تشکل های کارگری
روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده در محیط کار
01.05.2010

ما همراه و همگام با کارگران جهان ۲٨ آوریل روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعتراض به نبود ایمنی در محیط کار را گرامی میداریم و با اعتراض به شرایط وخیم نبود ایمنی در محیطهای کار ضمن اعلام همدردی با عموم کارگران آسیب دیده و خانواده هایشان در ایران و سراسر جهان، خواهان بکار گیری بالاترین استانداردهای ایمنی در محیط کار هستیم و سیستم موجود...

سخنرانی دبیر اول فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
در سمینار جهانی بررسی بحران های اقتصادی و نقش جهانی جنبش اتحادیه های کارگری
برگردان : شاملو
16.01.2010

ما بر این عقیده ایم که مبارزات ما در آینده باید پیوسته و بتدریج تشدید شود. ما تنها درموضع دفاعی قرار نداریم. ما سلاح های ایدئولوژیک لازم را در اختیار داشته و حق با ماست. ما باید گام به گام به مرحله ضدحمله وارد شویم. دشمنان ما این را می دانند و به همین دلیل هراس دارند.

کارگران جهان و جنبش اتحادیه های کارگری در سده بیست و یکم
برگردان: شاملو
06.12.2009

ما در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم، عصری که عوامل نولیبرالیسم بر آن تسلط دارند و قدرت بلامنازع در دست یک عده معدود قرار گرفته است. تعادل بین المللی نیروها در عرصه جهانی بهم خورده و ما باورمندیم که این روند موقتی خواهد بود. بیایید با تلاش با یکدیگر بر ضد این نوع جهانی شدن با اتحاد جهانی خود مبارزه کنیم. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری با 62 سال ...

برپایی اولین کنفرانس جهانی اتحادیه های کارگری – جوانان در شهر لیما (پرو)
برگردان: شاملو
06.12.2009

سیستم سرمایه داری فقط دغدغه عبور آزاد کالا و احتکار سرمایه از طریق بازار آزاد را دارد ولی عبور آزادانه انسان ها را برای دستیابی به کار ممنوع کرده است. با توجه به شرایط موجود کنفدراسیون عمومی کارگران پرو (CGPT) و فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگران (WFTU) از کنفرانس جهانی اتحادیه کارگران جوان تجلیل بعمل می آورد و معتقد است که آینده جنبش جهانی ا...

Share