وینچنسو بللینی
به مناسبت دویست و بیستمین زادروز او
برگردان: بابک بردیا
29.06.2024

موسیقی بللینی درایش ِ بسیاری بر آفریده های بسیاری از آهنگسازان نام دار، همچون فردریک شوپن پیانیست و آهن¬ساز لهستانی گذاشت. دستیابی به سادگی و دسترسی به درونمایه ی موسیقی، این دو کنشگر برجسته را با یکدیگر خویشاوند می سازد. در سراسر فرآیند آفرینش، بللینی آگاهانه استادی ِ خود را در برابر ِ شیوه ی آفرینش و اجرای ساخته های موسیقیایی هم دورانان ِ خود ...

بیانیه چندین تشکل دانشجوی، دانش آموزی و کنشگران اجتماعی
درباره خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری
29.06.2024

ما امضا کنندگان این بیانیه قاطعانه اعلام می‌داریم «انتخابات» در جمهوری اسلامی هیچگونه ارتباطی به نظر و خواست و مطالبات بخش‌های مختلف جامعه ندارد و نزد اکثریت مردم و فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و کاملا از اعتبار ساقط است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن بالا نگه داشتن پرچم انقلاب «زن زندگی آزادی»، عموم جامعه را به مبارزه...

Share