گولاک-آرتیوموفسکی
(به مناسبت ۲۱۰ مین سال زاد و ۱۵۰ سال مرگ او)
برگردان: بابک بردیا

03.03.2024

در روزهای سالگرد آهنگساز روشن نیست چرا، بن پاره های همه گیرانه ای دربارۀ نمایش آوازی او گفته می شود. زمانی نوشته بودند که این نمایش آوازی پس از نمایش در سن پترزبورگ از آن روی که ناواراسته و و حتی دزدی فرهنگی بشمار می آید از روی پهنۀ نمایشی برداشته شد. امروز در اوکراین می نویسند که بهتان های نادرستی به این کنشگر اوکراینی زده شده است، که او در پایتخت های امپراتوری درست با انگیزۀ پیشینگی روسیۀ کوچک خود، رنج می برد.

برای دریافت مطلب به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

گولاک-آرتیوموفسکی: نام­دار و ناشناس

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share