شارل اوگوست بریو
به مناسبت دویست و بیستمین سال زاد موسیقی دان
برگردان: بابک بردیا

07.11.2023

در سال ۱۸۴۱ هاینه در نامه ای از پاریس نوشت: «گه گاه نمی توانم از آن انگاره دور شوم، که گویا در ویولون ِ بریو روان ِ همسر از دنیا رفتۀ او جای دارد و می خواند. تنها ارنست، بوهمیایی ِ سرایشگر می تواند از ساز خود این چنین آواهای نرم، نازک و شیرین بیرون کشد».

برای دریافت مطلب به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

شارل اوگوست بریو: به مناسبت دویست و بیستمین سال زاد موسیقی دان

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share