به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه
گفتگوی تاریخ شفاهی حمید احمدی با فریدون آذرنور و بزرگ علوی

07.08.2023

 

از سری فیلم های مستند موضوعی – رویدادی از ایران در قرن بیستم تهیه و تدوین از ناخدا حمید احمدی- از آرشیو 1200 ساعت فیلم های برنامه تاریخ شفاهی ویدیویی ایران در قرن بیستم

فریدون آذرنور تولد: 1300 خورشیدی/ تبریز درگذشت: 1376 خورشیدی/ پاریس
پیشینه فعالیت:

 • سرگرد نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1323)
 • مشاور و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران (1364-1336)
 • عضو مرکزیت حزب دمکراتیک مردم ایران (1378-1365
 • تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی، مهندس مکانیک و ماشین آلات از اتحاد جماهیر شوروی سابق (1341)
 • مهاجرت سیاسی: اتحاد جماهیر شوروی سابق (1342-1333)، الجزایر (1357-1343)، فرانسه (1378-1363)
 • زبان مصاحبه: فارسی محل مصاحبه: فرانسه / پاریس
 • تاریخ مصاحبه: 1376
 • مدت زمان مصاحبه: 24 ساعت فیلم ویدیوئی
 • مصاحبه کننده: حمید احمدی

از سری فیلم های مستند موضوعی – رویدادی از ایران در قرن بیستم تهیه و تدوین ازناخدا حمید احمدی –

آرشیو 1200 ساعت فیلم از برنامه تاریخ شفاهی ویدیویی ایران در قرن بیستم

بزرگ علوی تولد: 1283 خورشیدی/تهران

درگذشت: 1376 /آلمان

پیشینه فعالیت:

 • فعالیت ادبی و مشارکت در محفل ادبی صادق هدایت (1315-1307)
 • عضویت در مرکزیت گروه دکتر اِرانی و عضو هیئت تحریریه مجله «دنیا» (1316- 1312)
 • زندانی سیاسی: 1320- 1316
 • عضو هیئت مؤسسین حزب توده ایران (7 مهر 1320)
 • عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (منتخب کنگره دوم سال 1327)
 • عضو سازمان بین الملل صلح و برنده جایزه بین المللی صلح (1333)
 • تحصیلات: پروفسور در ادبیات و استاد دانشگاه هومبولت در جمهوری دمکراتیک آلمان (1350- 1333)
 • مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1370 تا 1376 در جمهوری فدرال آلمان
 • زبان مصاحبه: فارسی محل مصاحبه: آلمان / برلین
 • تاریخ مصاحبه: از آذر 1373 تا دی 1374 در 29 جلسه
 • مدت زمان مصاحبه: 22 ساعت فیلم ویدیوئی
 • مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

No Comments

Comments are closed.

Share