بلا بارتوک
به مناسبت ۱۴۰ مین زادسال ِ او
برگردان: بابک بردیا

19.07.2023

بلا بارتوک آهنگ سازی بشمار می آید، که نه تنها برای هم دورانان ِ خود بدل به الگو شد، بلکه برای آیندگان نیز. همۀ راه زندگی و هنری آفرینش گرانۀ او ـ نمونه ای از بی باکی و سپاس گزاری است. او، نه کم آفریده های دوست داشتنی ساخت، که در آنها سبک ِ خودگردان ِ ویژۀ خود را بازتاب داد، که امروزه یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگ موسیقیایی سدۀ بیستم بشمار می آیند.

برای دریافت مطلب به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

بلا بارتوک: به مناسبت صد و چهل اُمین زادسال او

 

No Comments

Comments are closed.

Share