هشتادمین سالگرد پایه گذاری تشکیلات زنان
گفت و گوی تاریخ شفاهی ناخدا احمدی درسال ۱۳۸۳ با نجمی علوی

24.03.2023

هشتادمین سالگرد پایه گذاری تشکیلات زنان“ گفت و گوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی در سال ۱۳۸۳ با نجمی علوی آخرین بازمانده از بنیان‌گذاران «تشکیلات زنان» است. این فیلم از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی و سازمانی در گستره تاریخ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی از ایران در قرن بیستم(۱۲۸۴-۱۳۷۹ خورشیدی/ ۱۹۰۵-۲۰۰۰ میلادی) که توسط ناخدا حمید احمدی تحقیق، تهیه و تدوین شده است.

 „هشتادمین سالگرد پایه گذاری تشکیلات زنان“ گفت و گوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی در سال ۱۳۸۳ با نجمی علوی آخرین بازمانده از بنیان‌گذاران „تشکیلات زنان“ از سری فیلم های مستند موضوعی، داستانی و رویدادی و سازمانی در گستره تاریخ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی از ایران در قرن بیستم(۱۲۸۴-۱۳۷۹ خورشیدی/ ۱۹۰۵-۲۰۰۰ میلادی) تحقیق، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی – برلین

 نجمی علوی تولد: 1300 خورشیدی/ تهران درگذشت: 1387 / لندن پیشینه فعالیت: -از پایه گذاران تشکیلات زنان و عضو هیئت تحریریه نشریه «بیداری ما» ارگان تشکیلات زنان ایران (1325-1323) -تحصیلات: دیپلم متوسطه -مهاجرت سیاسی: از سال 1326 تا 1355 در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در انگلستان (1387-1355) محل مصاحبه: انگلستان / لندن تاریخ مصاحبه: 1383

مطالب مرتبط با این فیلم به پیوست زیر است:

 

 

۱- کتاب زندگینامه نجمی علوی تحت نام “ ما هم در این خانه حقی داریم“ در ۲۲۰ صفحه از ناخدا حمید احمدی‌

https://drive.google.com/file/d/1EPIj712d7vQUjoF9Rzv_C1X1O4_dKCov/view?usp=share_link

 

۲- سخنرانی ناخدا حمید احمدی در مراسم درگذشت نجمی علوی در ۲۷ دیماه ۱۳۸۷ در لندن. بازنگاری متن از نوار سخنرانی

https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link

 

۳- مجله “ بیداری ما“

۳.۱ مجله بیداری ما، شماره پنجم، سال ۱۳۲۳

https://drive.google.com/file/d/18Rfn_7G0WznGNR28dKEt9jHxMAZ6Ziyz/view?usp=sharing

۳.۲ مجله بیداری ما، شماره ششم، سال ۱۳۲۳

https://drive.google.com/file/d/1MR1lQjyvMg3xdEwrngvrEBwtpdRR04qU/view?usp=sharing

No Comments

Comments are closed.

Share