بیانیه نهادهای کارگری در همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران

04.10.2022

این جنبش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خونبار و غیرقابل جبران از سوی حکومت، باید در کمترین زمان ممکن به پیروزی برسد و این میسر نیست مگر با به میدان آمدن متحدانه ما کارگران در تمامی مراکز مهم تولیدی کشور.
چشمان مهسا و همه دختران و پسران نوجوان و جوان کتک خورده و در خون غلطیده ایران و دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه بدستان توانمند ما کارگران است.
این مبارزه، مبارزه ماست و باید آنرا به سرعت از خیابان‌ها به مراکز کار خود گسترش دهیم.

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه:

حمله به دانشجویان محکوم است!

“فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم”

کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده؛

همانطور که همگی در جریان هستید، خیزش خیابانی و سراسری در اکثر شهر های ایران همچنان در جریان است.

جنبش های مختلف در ایران با شعار “زن زندگی ازادی” در کنار هم برای بدست آوردن مطالبات خود مبارزه را در اشکال مختلف ادامه می دهند.

خمیر مایه پیوند اعتراض های خیابانی با اعتصاب کارگری در اشکال مختلف در حال شکل‌گیری است.

طی هفته گذشته ما شاهد فراخوان های گسترده دانشجویان در بخش های مختلف مبنی بر حمایت از خیابان بوده ایم.

حضور پرشور دانشجویان این فرزندان کارگران و زحمتکشان که بار ها شعار سر دادند ” فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم” امروز همچنان این عزیزان در کنار زنان و مردان ستم دیده، ثابت قدم ایستاده اند و در دانشگاه صدای ژینا امینی ها هستند.

فرزند کارگران می دانند که شعار زن زندگی آزادی در پیوند است با شعار نان کار آزادی و به این دلیل حاکمان همانطور که در آبان ۹۷ در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه برای مدافعان نان کار آزادی، اداری شورایی حکم بیش از ۱۰۰ سال زندان را صادر کردند، تا شاید صدای جنبش کارگری را خفه سازند!! امروز در اشکال دیگری دست به انتقام زده اند تا به خیال خود در پیوند شعار زن زندگی آزادی با شعار نان کار آزادی خللی وارد کنند.

همانطور که همگی اطلاع دارید در روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ حمله وحشیانه ای به فرزند کارگران در دانشگاه شریف شروع شده است.

ما کارگران، زحمتکشان و فرودستان جامعه به شما قول خواهیم داد که در کنار فرزندان خود خواهیم بود.

سرکوب شما دانشجویان عزیز، سرکوب کارگران و ستم دید گان است، کشتن شما یعنی کشتن پدر و مادر زحمتکش شما، پس مطمئن باشد “فرزندان دلیر ” در کنار شما هستیم و ” کنارتان” می مانیم.

نان و آزادی را از ما گرفته اند و با حمله به ژینا هاو حدیث ها و.. با حمله به شما می خواهند صدای همگی را خفه کنند، اما فریاد خشم و نفرت ما از ستم استثمارگران و تاریک پرستان خاموشی ندارد.

“فرزندان دل بند ” مادران و پدران و دیگر انسان های شریف و آزادی‌خواه ، شما را تنها نخواهند گذاشت!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله به دانشجویان،را شدیدا محکوم می کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و ربودن دانشجویان، ضرب و شتم دانشجویان، استفاده از گاز آشک آور، استفاده از شوکر، تفنگ ساچمه ای و تیر جنگی و دیگر اشکال خشونت دولتی بر علیه دانشجویان را یک جنایت آشکار می داند و باید آمران و عاملان این جنایت سریعا شناسایی و داد گاهی و تمامی بازداشت شده گان سریعا آزاد گردند.

قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.

فرزندان دلبند، با شعار، ” فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم ” دشمنان را رسوا کنید ، با فریاد ” زن زندگی آزادی، نان کار آزادی ” صاحبان زر و زور را به لرزه در آورید، آینده از آن ماست!

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران:

اعتراضات مردمی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، به فوریت در سراسر کشور گسترش یافت و به جنبشی عظیم علیه کل مناسبات ضد انسانی موجود تبدیل شد.

از همان ابتدای اعتراضات مردمی، دانشجویان مبارز و آزادیخواه در سراسر کشور به این اعتراضات پیوستند و با اعتصابات و اعتراضات بی وقفه‌ی خود که روز به روز ابعاد هر چه گسترده‌تر و سازش ناپذیرتری به خود گرفته است، دانشگاه‌ها را به نقطه امیدی برای پایان دادن به شرایط جهنمی موجود تبدیل کردند.

اعتصاب سراسری معلمان در روزهای چهارم و ششم مهرماه و فراخوان اعتصاب سراسری آنان برای روز دوازده مهر و شروع اعتراضات دانش‌آموزی، قیام مردمی علیه وضعیت موجود را بیش از پیش به نقطه برگشت‌ناپذیری برده و در این سو، تمامی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان با صدور بیانیه‌های اعتراضی و وجود زمزمه اعتصابات گسترده در مراکز کارگری، دوشادوش هم می‌روند تا نوید بخش تحولاتی عظیم و بنیادین در کشور شوند.

حاکمیت با تمام دم و دستگاه سرکوبش متشکل از همه‌ی ارگان‌های امنیتی و نظامی و انتظامی علیه مردم آزادیخواه به میدان آمده و به کشتار معترضین دست زده‌ است. در خیابان و دانشگاه مردم را به گلوله می‌بندند، به وحشیانه‌ترین شکلی آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند، هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند و با امنیتی کردن اظهار نظرهای هنرمندان و ورزشکاران برجسته و بازداشت آنان، سعی در به تمکین کشاندن یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی کارد به استخوان رسیده، دارند.

اما مردم ایران تماماً علیه وضعیت موجود به پاخاسته‌اند و این جنبش را سر بازایستادن نیست. این یک جنگ است، یک جنگ تمام عیار و مصافی تعیین کننده. حکومت به جنگ مردم آمده است تا بقایش را با انسان‌کُشی و سرکوب بی‌رحمانه تداوم بخشد. اما درمقابل، خیزش سراسری مردم ایران نیز برای به دست آوردن زندگی‌، آزادی‌ و حرمت و کرامت انسانی‌اش، قدرتمندتر از همیشه به پیش میرود.

این جنبش، فراخوان آزادی، برابری و به زیر کشیدن استثمار و انقیاد است. پیروزی این جنبش، عدالت و رهایی را نه تنها برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد بلکه رنگ خود را بر جنبش‌های آزادیخواهانه و برابری‌طلبانه در کل منطقه خاورمیانه و سرتاسر جهان خواهد زد.

امروز جهانی به احترام انفجار آزادیخواهی و برابری‌طلبی در ایران، کلاه از سر برداشته و با شور و شعف وصف ناپذیری در جای جای گیتی به حمایت از آن برخاسته‌اند.

کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران ذوب آهن اصفهان و فولاد در سراسر کشور، کارگران صنایع خودرو سازی، کارگران معادن و صنایع غذایی، کارگران خدمات شهری و اتوبوس‌رانی‌ها و مترو، رانندگان کامیون و عموم کارگران در سراسر کشور!!

این جنبش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خونبار و غیرقابل جبران از سوی حکومت، باید در کمترین زمان ممکن به پیروزی برسد و این میسر نیست مگر با به میدان آمدن متحدانه ما کارگران در تمامی مراکز مهم تولیدی کشور.

چشمان مهسا و همه دختران و پسران نوجوان و جوان کتک خورده و در خون غلطیده ایران و دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه بدستان توانمند ما کارگران است.

این مبارزه، مبارزه ماست و باید آنرا به سرعت از خیابان‌ها به مراکز کار خود گسترش دهیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- یازدهم مهرماه ۱۴۰۱

No Comments

Comments are closed.

Share