چند خبر در رابطه با جنبش مدنی و کارگری در ایران

16.05.2021

اعتصاب ها و تظاهرات کارگران و زحمتکشان در ایران ادامه دارد. پاسخ نظام اسلامی به خواسته های برحق زحمتکشان ایران، زندان و سرکوب است. در این میان، همبستگی بین المللی با مبارزات زحمتکشان ایران که خواستار اجرای موازین حقوق بشر در ایران اند، در حال گسترش است.

در اینجا توجه شما را به چند خبر جلب می کنیم.

 

اعتصاب و تظاهرات کارگران رسمی نفت

در پی اعلام قبلی کارگران رسمی نفت تجمع اعتراضی این کارگران در شهرهای تهران و اهواز شکل گرفت. گزارشی درباره این اعتراضات را در زیر می توانید بخوانید:

گردهمایی عظیم کارگران رسمی نفت روبروی مجلس


تجمع کارنامه سبزها در مقابل مجلس

کارنامه سبزها قبول شدگان آزمون استخدامی هستند اما آموزش و پرورش تاکنون اقدام به استخدام آنها نکرده است.

گزارشی درباره این تظاهرات را در نشانی زیر می توانید بخوانید:

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/90223/

 


حزب چپ آلمان خواهان آزادی فعالین سندیکایی و زندانیان سیاسی در ایران شد

این حزب که در مجلس آلمان نیز حضور دارد، با صدور بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرده است:

در ایران بطور مداوم اعضای سندیکاها، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی دستگیر و زندانی می شوند… ما از سرگیری مجدد مذاکرات با ایران پیرامون قرارداد انرژی هسته ای ولغو تحریم ها استقبال می کنیم  زیرا یک منازعه دیگر، تنها جناح تندروها را با سیاست های سرکوبگرانه اش تقویت می کند و مانع از ورود کالاهای اساسی مردم می شود. اما مسئله حقوق بشر بر سر میز مذاکرات نباید فراموش شود و تحت الشعاع منافع ژئوپلیتیک واقتصادی قرار بگیرد.

متن کامل این بیانیه را در نشانی زیر می توانید بخوانید:

حزب چپ آلمان خواهان آزادی فعالین سندیکایی و زندانیان سیاسی در ایران شد

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share