هدف استراتژیک سازمان انرژی اتمی ایران در نظام سلطنتی و اسلامی
گفتگوی تاریخ شفاهی حمید احمدی با اکبر اعتماد

01.04.2015

انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) تقدیم می کند

هدف استراتژیک سازمان انرژی اتمی ایران در نظام سلطنتی و اسلامی
به مناسبت چهل و یکمین سالروز پایه گذاری سازمان انرژی اتمی ایران در 17 اسفند 1352 (7 مارس 1974)

گفتگوی تاریخ شفاهی حمید احمدی با اکبر اعتماد پایه گذار و اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

Akbar_Etemad

از سری فیلم های موضوعی تاریخ شفاهی ایران در قرن بیستم
تدوین از آرشیو انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)

برای دیدن این فیلم نشانی زیر را کلیک کنید:

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/Atomenergie-gleiche-VorgehensweiseII.html

 

No Comments

Comments are closed.

Share