راه برون رفتی از غیر واقعی بودن نیست
آنیل آنانتَسوامی
برگردان: امید برومند

24.09.2019

چنین به نظر می آمد که آزمایش معروفی توانست ثابت کند اشیاء کوانتومی تا زمان اندازه گیری شان، خصوصیات درونی خودویژه ای ندارند. اما سه پژوهش گر اکنون راه برون رفتی پیدا کرده اند که چنین «متغیرهای پنهانی» خصوصیات خودویژه را روا می داند. این در حالی است که دیگر پژوهش گران در تلاش برای نجات قوانین فیزیک کوانتومی اند. هر یک از آزمایش های اخیر، با پیدا کردن نقص و خطای آشکار، شواهد قانع کننده ای به دست دادند که مدل های کلاسیک واقعن جهان را توضیح نمی دهند، در حالی که پیش بینی های مکانیک کوانتمی به شکل عالی با نتایج جدید مطابقت دارند

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید

راه برون رفتی از غیر واقعی بودن نیست

No Comments

Comments are closed.

Share