ساختار درونی کوارک ها
دُن لینکُلن
برگردان: امید برومند

04.10.2018

مدل استاندارد فیزیک ذرات یکی از موفق ترین نظریاتی است که تا کنون طراحی شده است. تمام کوشش ها برای وارد کردن گرانش به این مدل با شکست مواجه شده اند. مدل استاندارد همچنین چند سوال دیگر را بدون جواب گذاشته است: چرا درست چهار نیرو و نه کمتر و یا بیشتر وجود دارند؟ چرا به جای یکی، دو نوع ذرات بنیادین وجود دارند؟  ماجراجویی علمی دیگری از نو شروع می شود. این بار مسیر جستجو، در قلمروی به مراتب عمیق تری در درون ذرات زیراتمی خواهد بود. زمان های هیجان انگیزی در انتظار کسانی است که در جستجوی سنگ بناهای واقعن بنیادینِ جهان اند.

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید

ساختار درونی کوارک ها

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share