مفهوم ماده
سخنرانی حسن بلوری
در انجمن دوستداران اندیشه در برلین

21.05.2018

مفهوم ماده و چیستی آن یکی از اصلی ترین مسائل در تاریخ تفکر انسان بوده است. نظریه های مختلفی در این باره از پیش از سقراط تا عصر حاضر، به ویژه در یونان، چین و هند و در سده های اخیر از جانب علوم تجربی، بویژه علم فیزیک، ابراز شده اند. برای نمونه مکتب ماهاویرا یا جانیسم در هند، درشش قرن پیش از میلاد.
ما اکنون، پس از هزاران سال تفکر و پژوهش، در آستانه درک مفهوم ماده ـ بنیادی ترین مسئله فیزیک و فلسفه ـ هستیم.

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند:

مفهوم ماده (Der Materiebegriff)

سخنران:
دکترحسن بلوری

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی دکتر حسن بلوری در باره ی مفهوم ماده سخن خواهد گفت.
ما حضور همه ی دوستداران بحث های نظری و علمی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان: جمعه 25 ماه مه ساعت 19
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
Trautenaustr, 5
10717 Berlin
U. 9 Güntzelstr.

چکیده:
مفهوم ماده و چیستی آن یکی از اصلی ترین مسائل در تاریخ تفکر انسان بوده است. نظریه های مختلفی در این باره از پیش از سقراط تا عصر حاضر، به ویژه در یونان، چین و هند و در سده های اخیر از جانب علوم تجربی، بویژه علم فیزیک، ابراز شده اند. برای نمونه مکتب ماهاویرا یا جانیسم در هند، درشش قرن پیش از میلاد. در یونان مکتب اتم گرائی (دمکریت) معتقد بود ماده از اجسام بسیار کوچک، غیرقابل تقسیم (اتم)، تشکیل شده است. این نظریه با پیشرفت های علمی ـ صنعتی قرن نوزدهم و دست آوردهای شگرف قرن بیستم به تحولی تاریخ ساز در قرن بیست و یکم منتهی گشته است، تحولی اساسی حاصل از شناخت عملکرد متفاوت ماده در اشکال و ابعاد گوناگون. به نظر می رسد ما اکنون، پس از هزاران سال تفکر و پژوهش، در آستانه درک مفهوم ماده ـ بنیادی ترین مسئله فیزیک و فلسفه ـ هستیم.
در این سخنرانی می خواهم پس از توضیحاتی به عنوان مقدمه، به تاریخچه نسبتا مفصل مفهوم ماده پرداخته، در ادامه مفهوم ماده و مسئله چیستی آن را از دیدگاه دانش فلسفه و علم فیزیک بررسی نموده و در پایان با بیان آخرین یافته های علمی، همگرائی فلسفه و فیزیک در مفهوم ماده را نشان دهم.
حسن بلوری

No Comments

Comments are closed.

Share