در جستجوی ستارگان کم فلز
نوربرت کریس لیب – هانس گونتر
برگردان: امید برومند

05.05.2018

از نقطه نظر شیمایی، جهان همیشه چنین متنوع نبوده است. چرا که طی اولین دقایق بعد از مهبانگ، هنگامی که اولین اتم ها با انباشت و تراکم کوچک ترین ذرات بنیادین بوجود آمدند، تنها سه عنصر  از  نوع سبک ­ترین عنصرها (از جدول تناوبی عناصر) ایجاد شدند: هیدروژن، هلیم و مقدار کمی لیتیم. ستاره ­شناسان با تحقیق بر روی اولین نسل از ستارگان خواهان درک چگونگی پیدایش تنوع عناصر شیمیایی در این ستارگان هستند. برای این کار الگوبرداری از آسمان و مدل هایی از جوّ ستارگان ضروری هستند.

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید:

در جستجوی ستارگان کم ­فلز

No Comments

Comments are closed.

Share