آیا جهان در آستانه جنگ دیگری ایستاده است؟
عیسی پهلوان

17.08.2017

رویداد های یکی دوهفته گذشته نشان می دهد که ثبات کنونی شبه جزیره کره وشرق آسیا در معرض تهدید قرار دارد و جهان با خطر جنگی جدید روبروست جنگی که ترامپ و تندروهای آمریکایی آنرا تدارک می بینند وسران کره شمالی هم آتش بیار معرکه اند. باید امیدوار بود که نیروهایی که در آمریکا خواهان جنگ نیستند با واکنش های بهنگام به مخالفت با جنگ افروزان بپردازند و اتحادیه اروپا که مخالفتش را با آغاز جنگی جدید اعلام داشته است بتوانددر نقش میانجی عمل کند و چین با توجه به پیوند های نزدیکش با پیونگ یانگ از موشک پرانی های کره شمالی جلوگیری نماید و دیگر کشور ها و گروه های صلح دوست هم با همه ی توان به مخالفت با جنگ بپردازند تا شاید همه ی این اقدامات نای شوم جنگ را خاموش کند.

در روزهای گذشته دامنه ی تنش میان آمریکا و کره شمالی افزایش چشم گیری یافته است . پس از بحران اتمی کوبا در آغاز دهه ی60 و رویارویی شوروی و آمریکا ، دیگر بار موضوع کابرد سلاح اتمی به میان کشیده شده است . کره شمالی به رهبری کیم جونگ اون به رغم مخالفت های جدی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل و فشارها وتحریم های همه سویه آمریکا و متحدانش به آزمایشات هسته ای و پرتاب موشک های میان برد ودوربرد ادامه می دهد ونابخردانه و ابلهانه بر طبل جنگ می کوبد. حکومت استبدادی کره شمالی و رهبر دلقکش در ایجاد شرایط هراسناک کنونی نقش مهمی ایفا می کنند و برای ترامپ و جنگ طلبان و تند روهای آمریکایی که در دولت او جاخوش کرده اند خوراک وآتش تهیه فراهم می سازند. پس از آخرین آزمایش موشکی این کشور، شورای امنیت سازمان ملل با پیشنهاد و فشار دولت آمریکاتحریم های جدیدی علیه کره شمالی وضع کردکه با واکنش تند حکومت این کشور روبرو شد و تهدید کرد که جزیره گوام راکه سامانه های موشکی آمریکا در اقیانوس آرام در آن جای دارد مورد حمله موشکی قرار خواهد داد. ترامپ که گویی در انتظار چنین فرصتی بود گفت بهتر است کره شمالی دیگر آمریکا را تهدید نکند، در آنصورت این کشور با آتش و خشمی که جهان هرگز ندیده روبرو خواهد شد. پس از آن هم با ادامه تهدید ها نوشت که چنانچه کره شمای نابخردانه عمل کند طرح های نظامی ما کاملن آـماده است، حاضر و مهیا .او افزود که زرادخانه هسته ای آمریکا از هر زمان دیگری نیرومند تراست و امیدواریم که هیچگاه ناچار به استفاده از آن نشویم. علاقه ترامپ به سلاح هسته ای و امکان استفاده از آن امر پوشیده ای نیست او در آوریل 2016 در پاسخ به پرسش خبرنگاریکه از او پرسیده بودچرا کاربرد سلاح هسته ای را رد نمی کند گفته بود آیا زمانی خواهد رسید که بتوان از آن استفاده کرد ؟شاید، شاید. پس از همه ی این تهدید ها کره شمالی اعلام کرد که نیروی بازدارنده نظامی اش را به مذاکره نخواهد گذاشت و بدین سان همچنان بر دامنه بحران می افزاید وزمینه را برای واکنشهای بعدی جنگ خواهان آمریکایی آماده می کند.

در دوره ی پسا جنگ سرد حکومت کره شمالی که بازمانده تعادل نیروها در دوران جنگ سرد بود یکی از آماج های برنامه ریزان استراتژیک آمریکا برای سرنگونی و تغییر بود جرج دبلیو بوش کره شمالی را در کنار جمهوری اسلامی به عنوان یکی از محور های شر اعلام کرده بود. بی تردید این سیاست تغییر رژیم در کره شمالی همچنان در دستور کار آمریکا قرار دارد. با برسر کارآمدن جنگ طلبان و تندروها در آمریکا این کار به موضوع روز ترامپ و شماری از همکارانش بدل شده است و در میان سیاستمداران آمریکایی طرفدارای جدی دارد. سناتور جمهوریخواه لینری گراهام گفت چنانچه کره شمالی به تولید موشک های قاره پیما ادامه دهد ، جنگ با آن ناگزیر است و جنگ پیش رو باید در منطقه صورت بگیرد ونه در آمریکا. در ماه گذشته خبرهایی پخش شد مبنی بر اینکه کره شمالی به تعدادمعینی بمب هسته ای دست یافته است مشخص نیست که این خبر ها واقعی یا نادرست است اما بهر صورت زمینه ای برای فراهم سازی شرایط ذهنی برای جنگ با کره شمالی است.

جنگ روانی وتهدید های متقابل آمریکا و کره شمالی فضای جنگی در شبه جزیره کره و آسیای شرقی بوجود آورده است .

دولت کره جنوبی ضمن آماده باش نیروهای نظامیش اعلام کرده است که در برابر اقدام نظامی کره شمالی واکنش فوری نشان خواهد داد.

ژاپن اعلام کرد سیستم دفاع موشکی خود را در برابر کره شمالی تقویت و سامانه موشکی پاتریوت در شماری از شهرهایش مستقر می کند. این کشور یک ناوشکن مجهز به سیستم راداری را به دریای ژاپن می فرستد.

چین بر یک راه حل مسالمت آمیز برسر بحران کره شمالی تاکید دارد اما اعلام کرده است چنانچه آمریکا و کره جنوبی بخواهند حکومت کره شمالی را سرنگون کنندو ساختار کنونی شبه جزیره کره را دگرگون سازند چین وارد عمل خواهد شد.آمریکا در کره جنوبی نزدیک به 30 هزار نیروی نظامی دارد و شمار نظامیان آمریکایی در ژاپن به 50000 نفر می رسد.

روسیه هم به این بحران واکنش نشان داده است . ویکتور اوزروف نماینده مجلس روسیه و رئیس پیشین کمیته دفاع و امنیت ملی روسیه گفت سیستم دفاع ضد موشکی روسیه به حالت آماده باش کامل در آمده است او افزود آنچه در پیوند با کره شمالی در جریان است باعث نگرانی ماست و نمی تواند ما را به فکر تدارکات ویژه در راستای حفظ امنیت کشورمان نیندازد.

آمریکا افزون بر تهدیدهای یاد شده بمب افکن های ب1 وب2 را از پایگاه نظامی جزیره گوام به پرواز در آورد.

رویداد های یکی دوهفته گذشته نشان می دهد که ثبات کنونی شبه جزیره کره وشرق آسیا در معرض تهدید قرار دارد و جهان با خطر جنگی جدید روبروست جنگی که ترامپ و تندروهای آمریکایی آنرا تدارک می بینند وسران کره شمالی هم آتش بیار معرکه اند. باید امیدوار بود که نیروهایی که در آمریکا خواهان جنگ نیستند با واکنش های بهنگام به مخالفت با جنگ افروزان بپردازند و اتحادیه اروپا که مخالفتش را با آغاز جنگی جدید اعلام داشته است بتوانددر نقش میانجی عمل کند و چین با توجه به پیوند های نزدیکش با پیونگ یانگ از موشک پرانی های کره شمالی جلوگیری نماید و دیگر کشور ها و گروه های صلح دوست هم با همه ی توان به مخالفت با جنگ بپردازند تا شاید همه ی این اقدامات نای شوم جنگ را خاموش کند.

No Comments

Comments are closed.

Share