تاریخ شفاهی درباره انقلاب بهمن 1357 ایران
نگاه آیت الله خمینی و آیت الله شریعتمداری و مهندس مهدی بازرگان و دکتر کریم سنجابی درباره انقلاب ایران
به کوشش حمید احمدی

18.02.2015

تاریخ شفاهی درباره انقلاب بهمن 1357 ایران

نگاه آیت الله خمینی و آیت الله شریعتمداری و مهندس مهدی بازرگان و دکتر کریم سنجابی درباره انقلاب ایران

Tarikhe_shafahi

از سری فیلم های موضوعی تاریخ شفاهی ایران در قرن بیستم

( از مهر 1356 تا اسفند 1357 )

تدوین از آرشیو انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)

برای دیدن این فیلم ها نشانی زیر را کلیک کنید:

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/Rev.-1393._79-34_y.html

 

No Comments

Comments are closed.

Share