انجمن دوستداران اندیشه برگزار می کند:

25.09.2007

نشست معرفی و بررسی کتاب „مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی در ایران“

 maktabe_Tabriz

                                                  با حضور اندیشمند و پژوهشگر فرهیخته

 

                                                       دکتر جواد طباطبایی

 

 

 

 

انجمن دوستداران اندیشه در راستای دامن زدن به بحث های نظری پیرامون اندیشه سیاسی در ایران، پیشتر سلسله نشست هایی درباره کتاب „مکتب تبریز ومبانی تجددخواهی“ برگزار کرده بود. در پی این     نشست ها، حال انجمن ما بر آن است، که با دعوت از آقای دکتر جواد طباطبایی به بررسی و نقد این کتاب همت گمارد.

در این برنامه تعدادی از دوستان ما به بازبینی برخی از موضوعات این کتاب خواهند پرداخت و سپس دکتر طباطبایی دیدگاه های خود پیرامون مبانی تجددخواهی در ایران را مطرح خواهد ساخت.

ما شرکت همه دوستداران بحث های نظری را در این نشست مغتنم  می شماریم و حضورتان را گرامی می داریم.

 

زمان: 13 اکتبر 2007 ، ساعت 17

 

مکان: VBB-Saal im Rathaus Schöneberg

U4 Rathaus Schöneberg       

 

No Comments

Share