اعلامیه تظاهرات مشترک ایرانیان و اسراییلی های ساکن برلین

06.05.2012

20120505_143543 20120505_143858 20120505_143905 20120505_145539 20120505_162553

ما ایرانیان و اسراییلی های ساکن برلین، بطور مشترک به سیاست جاری آلمان، اسراییل و ایران اعتراض می کنیم که هدف تشنج آفرینی در حد یک درگیری نظامی در خاورمیانه و نزدیک پی جویی می کند. ما مخالف مسلح کردن اسراییل از طرف دولت آلمان، مخالف تحریم هایی که غرب به ایران تحمیل می کند، مخالف سیاست تهدید نظامی و مخالف تشنج آفرینی آگاهانه دولت های ایران و اسراییل هستیم.

         ما معتقدیم که تب هسته ای هم دستاویزی برای حکومت ایران و هم حکومت اسراییل است تا توجه افکار عمومی را از نیازهای مبرم و حیاتی مردم این کشورها که شامل تنش های فزاینده اجتماعی و اقتصادی، نابرابری و سرکوب است، منحرف کند.

         افزون بر این از درگیری ایجاد شده بین این دو کشور سواستفاده می شود تا هم در خارج و هم در داخل این کشورها انتقادات سرکوب شوند؛ انتقاداتی که متوجه اشغال چندین دهه ای و سرکوب فلسطینیان توسط اسراییل و سرکوب مردم ایران توسط رژیم این کشور است.

         ما با توجه به خطر فزاینده جنگ معتقدیم که یک نیروی مخالف نیرومند بر ضد جنگ افروزی و نیز یک تحلیل نقادانه دلیل های درگیری های جاری ضروری است. ما می کوشیم از راه ایجاد مناسبات میان مردم این دو کشور، مقاومت و مخالف در خارج و داخل این دو کشور و برخورد نقادانه با افکار عمومی آلمان در رابطه با دخالت های آلمان در خاورمیانه و نزدیک، مخالفت عملی خود را با جنگ نشان دهیم.

 

نه گفتن به تحریم ها

تحریم هایی که ادعا می شود بر ضد حکومت ایران است، در واقع به افراد عادی جامعه آسیب می رساند. این تحریم ها همچنین به جنبش اعتراضی در ایران که در سال 2009 آغاز شد، آسیب جدی رسانده است. اضافه بر این تحریم ها، شروع یک جنگ موجب فلج شدن مردم و نیروی مخالف در ایران خواهد شد، و تلفات مشخص جنگی به ابزاری در دست حکومت ایران تبدیل خواهد شد که هر گونه اعتراضی را سرکوب کند و درهم شکند. ما همبستگی خود را با جنبش مردم ایران اعلام می کنیم. ما بر این باوریم که تنها نیروی مشروع که می تواند وضعیت را در ایران تغییر دهد، این جنبش است.

 

نه گفتن به نیروهای بین المللی در مسابقه تسلیحاتی در این منطقه

ما از نقش دولت های غربی در افزایش تشنج نظامی در منطقه خشمگینیم. آلمان بتازگی به اسراییل (بمثابه یک قدرت هسته ای) زیردریایی جدیدی فروخته که توانایی جابجایی کلاهک های هسته ای دارد. و آلمان مدت مدیدی است که بخاطر تجهیز اسراییل و سایر دولت های این منطقه با سلاح و ابزارهای کنترل و سرکوب نامش بر سر زبان ها است.

ما خواستار نکات زیریم:

·           یک بحث آزاد در آلمان، اسراییل و ایران در رابطه با وضعیت موجود؛ زمان آن فرارسیده است که دیگر نسبت به این مسایل سکوت نشود و به این واقعیت وحشتناک پرداخته شود.

·           دولت آلمان به نقش نظامی خود در منطقه خاورمیانه و نزدیک پایان دهد و ارسال اسلحه به اسراییل را متوقف کند.

·           تهدیدهای نظامی از همه طرف متوقف شود.

·           همه تحریم ها علیه ایران پایان یابد.

·           به اشغال فلسطین و همه جنگ ها و نظامی گری در منطقه خاورمیانه و نزدیک پایان داده شود.

·           همه سلاح های هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی در منطقه برچیده شوند.

 

دایره ایران- اسراییل بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی

ما مه سال 2012

Weblog: http://www.israelis-iranians-against-war.blogspot.de/
Email: iio.anti.war@gmail.com

No Comments

Comments are closed.

Share