بیانیه جامعه ایرانیان در آلمان
در مورد خواست برسمیت شناختن نوروز در این کشور

01.12.2012

نوروز آیين خجسته‌ی ما ايرانيان و بيانگر سنت ديرينه‌ی رويکرد به نوگرايی و دگرگونی طبيعت و انسان است. سنتی که صرف‌نظر از مکان زندگی جغرافيايی ما ايرانيان، در داخل يا خارج از کشور، ما را  با همه ی کشور ها و قوم هایی که آن را جشن میگیرند،  پيوند می‌دهد. به‌رسميت شناخته شدن نوروز به‌ عنوان ميراث فرهنگِ جهانی از سوی يونسکو نمادی از اين واقعيت است که ارزش اين فرهنگ ايرانی، تنها به عرصه‌های ملی و قومی محدود نمانده و پهنه‌ی خود را تا سطح جهانی گسترانیده‌ است.

 

Nowruz_Petition_fa

هم‌میهن گرامی،

 نوروز آیين خجسته‌ی ما ايرانيان و بيانگر سنت ديرينه‌ی رويکرد به نوگرايی و دگرگونی طبيعت و انسان است. سنتی که صرف‌نظر از مکان زندگی جغرافيايی ما ايرانيان، در داخل يا خارج از کشور، ما را  با همه ی کشور ها و قوم هایی که آن را جشن میگیرند،  پيوند می‌دهد. به‌رسميت شناخته شدن نوروز به‌ عنوان ميراث فرهنگِ جهانی از سوی يونسکو نمادی از اين واقعيت است که ارزش اين فرهنگ ايرانی، تنها به عرصه‌های ملی و قومی محدود نمانده و پهنه‌ی خود را تا سطح جهانی گسترانیده‌ است.

با توجه به اهميت فراگير این جشن برای ما ايرانيان و ايرانی‌تباران ساکن آلمان، جامعه ایرانیان در آلمان بر آن شد تا در نامه‌ای خطاب به خانم مرکل صدر اعظم و آقای گاک رتیس جمهور آلمان، خواستِ به‌رسمیت شناختن نوروز و اعلام رسمی تعطیلی روز اول فروردین برای دانش آموزان ایرانی و ایرانی‌تبار را مطرح نماید.

 برای گسترش دامنه تاثیرات این درخواست در کشور آلمان، ضروری است که این نامه تا حد امکان از پشتيبانی همه جانبه ی ايرانيان و ايرانی‌تباران  و ساير ملت ها و قوم های  حوزه‌ی فرهنگی نوروز ساکن در آلمان و نيز همه ی علاقمندان به این موضوع قرار گيرد. تنها از راه اين پشتيبانی فراگير خواهيم توانست به خواستِ رسميت بخشيدن به جشن نوروز در جامعه‌ی آلمان، که آرزوی قلبی همه‌ی ماست، جامه‌ی عمل بپوشانيم.

ما از شما دعوت می‌کنیم با امضاء خود و گردآوری امضاء از دوستان و آشنایان و همچنین از نهادهای مدنی ایرانی و آلمانی در تلاش برای  تحققاين آرزوی همگانی شرکت کنید.

با سپاس‌های فراوان

هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان

No Comments

Comments are closed.

Share