حدیث مادران راه آزادی
نادر تجدد

01.10.2022

زیبا کبوترِ کُرد

در گامی به میهمانیِ پایتخت

 بی آنکه از پیش بداند

با آن گامش

جهان و دیارش

آبستن چیست،

در تورِگزمگانِ «ارشاد» افتاد

و پرپر شد،

و آوازه­ ی آن

ایرانِ به خون خفته

و جهانی را لرزاند.

—————–

بپا می­خیزند،

همه،

و پیشاپیش زنان و جوانان

از هرگوشه ای

در خونخواهی از او

و برای آزادی

و

در این قیامی که کور می­نمود

گامهای آگاهانه­ ی تک به تک

را می­توان دید

که در تنهایی­اشان چون ستارگان

در آسمانِ پَهن و پرستاره­ ی میهن،

در جنبش­ اند و

چه خوش می­درخشند!

——————–

و اینجاست حدیثِ

آگاهی جنبش،

که در چهر دگر پرنده­ ای

زیبا بنام حدیث

می­درخشد،

آن هنگام که آگاه و بی­ تردید

پا به میدان می­گذارد

در راهی که

سر آن دارد تا

بی بازگشت باشد

و او در ستایشِ این گامش

به یادگار می­سُراید

برای آیندگانش از پیش.

——————–

و این بار با گلوله ها و تفنگهای

ساچمه ­ای است

که شکارچیانِ

سیاهپوش و سیاه دل

به شکار این پرندگان خوش آوا آمده­ اند،

وتنِ نازک و سراپا سوراخ شده­ ی اوست

که از میدان ربوده شده،

تا در دخمه های سردِ

ولیِ فقیه پنهانش دارند،

و کشته بر کشته را

بی سروصدا

و بدور از چشم مردم و خویشان

به گورها بریزند.

——————–

ای مادر

ای مادرِ حدیث­ ها

که این چنین در مزارِ

جگر گوشه ات

که وداع با او را هم از تو دریغ کردند،

سینه پاره می­کنی،

ای مادرِ جوانانِ

به خون خفته­ ی این دیارِ

اژدهایِ اسلام گزیده،

بر تو چه گذشته است در این سالها!؟

فرزندانت را به خردسالی

به هوا و فریبِ بهشت

روی مین­ ها فرستادند،

در آغاز جوانی

به مسلخ شهادت

در راه اسلامِ کذایی کشاندند،

درخیابانها به رگبار بستند،

دخترانت را به بهانه­ ی تارِ پیدایِ مویی

به اسارت گرفتند،

به کام کشیدند،

شکنجه دادند

تا از آنها «پرستو»ی

 بال­ شکسته و سرشکسته

و آن سازند که خواهند،

و کشتند،

و همچنان در ماندگاری خود

برای تدوام این سیاهی ­ها

خود را جر می­دهند

و این همه را

تو بردبارانه بر دوش می­کشی.

——————–

آن که دردِ فریاد و اشک تو را

درنیابد و آنکه بر سرِ تو

به هر بهانه ­ای

دست بالا بَرَد

شایسته­ ی نامِ آدمی نیست

و آن دستها را باید قلم کرد.

تو و مادرانی چون تو

مادرانِ نگهبانِ مامِ میهن اید

مادرانِ راه آزادی.

نادر تجدد

28 سپتامیر 2022

No Comments

Comments are closed.

Share