سال 2015 کشتی هایی خواهند آمد
هوهنبورگ- فارل
برگردان: آرش برومند

02.01.2015

«حاکمیت جهانی انحصارات» که در گذشته در بسیاری فیلم ها و رمان ها، بخشاً بصورت واقع گرایانه و بخشاً بصورت مبالغه آمیز، مطرح شده بود، بوسیله تفتا به واقعیت بدل خواهد شد… به این ترتیب حکومت های انتخاب شده، بی قدرت شده، دمکراسی ریشه کن خواهد شد و از شهروندان سلب صلاحیت خواهد شد. آن «نظم نوین جهانی» که در گذشته بارها از آن سخن می رفت، سرانجام از راه تفتا بصورت قطع و یقین برپا خواهد شد.

TAFTA

توضیح مترجم

سال 2015، سال سرنوشت سازی برای مردم اروپا و آمریکای شمالی خواهد بود. در این سال در مورد قرارداد بازرگانی آزاد میان کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس (تفتا) تصمیم گیری خواهد شد. غفلت مردم این منطقه ها ضربه شکننده ای به حقوق دمکراتیک شان، که حاصل سده ها مبارزه است، وارد خواهد آورد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، شاهد یک صف بندی میان جنبش شهروندی و نیروهای سیاسی مترقی از یکسو و نیروهای نولیبرال در سوی دیگر هستیم. مطلب زیر توضیح مختصری درباره تفتا و پیامدهای آن است.

***

اگر تاریخ قرارداد بازرگانی آزاد میان کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس بصورت رمان نگاشته شود، شاید این گونه شروع شود: «در گرگ و میش سحر، در افق مه گرفته کشتی باربری غول پیکری ظاهر شد که ناخدایی آن را با عزم جزم به سوی بندر هدایت می کرد. هیچ چیز نمی توانست جلوی آن را بگیرد، چرا که مدیران اداره بندر، مدهوش از حرص و آز بی پایان، تصمیم گرفته بودند که برای این کشتی اجازه پهلو گرفتن صادر کنند. ساکنان شهر در آن ساعت روز غرق در خواب آرام خود بودند، بی آنکه بدانند چه محموله زهرآگینی به زودی تخیله شده، به فروشگاه ها منتقل شده و سرانجام سر از سبد خرید و خانه های آنان در خواهد آورد…»

این یک جمع بندی رمانتیک از رخدادهای کنونی است. برای همه آنهایی که تا کنون چیزی از این رخدادها نشنیده اند، می کوشم شرح مختصری از این صحنه ارائه دهم: اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا در این ساعات مشغول مذاکره درباره بزرگترین و گسترده ترین موافقت نامه تجاری آزاد جهان یعنی تفتا (TAFTA=Trans-Atlantic Free Trade Agreement) هستند که به نام TTIP نیز مشهور است.

این قرارداد چنان بر زندگی روزمره ما اثر خواهد گذاشت که در حال حاضر حتی تصورش هم برای بسیاری ناممکن است. «حاکمیت جهانی انحصارات» که در گذشته در بسیاری فیلم ها و رمان ها، بخشاً بصورت واقع گرایانه و بخشاً بصورت مبالغه آمیز، مطرح شده بود، بوسیله تفتا به واقعیت بدل خواهد شد. دستاوردهایی مانند سیستم بازنشستگی دولتی، حفظ محل اشتغال در برابر خطر اخراج، سیستم عمومی درمانی، حفظ محیط زیست و حمایت از مصرف کننده، آموزش و فرهنگ (که همگی طی سالیان گذشته نیز مورد هجوم های دایمی قرار گرفته بودند) به سطح یک استاندارد حداقل، که طبق مزاج نولیبرالی تعیین شده، کاهش خواهند یافت. یکی از هدف های شریکان آمریکایی در مذاکرات همچنین عبارت از این است که ممنوعیت های وارداتی اروپا را در مورد مرغ های کلر زده شده، مواد غذایی که از راه دستکاری ژنتیک درست شده اند (Gen-Food) و گوشت هورمون زده شده از میان بردارند. علاوه بر این قرار است اگر دولت ها قانون هایی بگذرانند که برای کنسرن ها نامناسب است (مثلا گرفتن عوارض زیست محیطی)، کنسرن ها بتوانند از این دولت ها به یک دادگاه غیرعلنی شکایت برند و خسارت چند میلیاردی طلب کنند. هزینه ها را می بایست مالیات دهندگان به عهده بگیرند. دادگاه تجدید نظر و یا امکان رجوع به یک دادگاه عادی نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب حکومت های انتخاب شده، بی قدرت شده، دمکراسی ریشه کن خواهد شد و از شهروندان سلب صلاحیت خواهد شد. آن «نظم نوین جهانی» که در گذشته بارها از آن سخن می رفت، سرانجام از راه تفتا بصورت قطع و یقین برپا خواهد شد.

مذاکرات تفتا مخفیانه و پشت درهای بسته صورت می گیرد. اطلاعات مربوط به این مذاکرات تنها از طریق باصطلاح «درز»های موجود (Leaks) و یا افشاگران گمنام درون سیستم ها (Whistleblower) به گوش افکار عمومی می رسند. در گفتگوهای نمایندگان حکومت ها، فقط هیات های نمایندگی کنسرن ها، لابی گرایان اقتصادی و اتحادیه های صنعتی اجازه شرکت دارند. آنها متن های قراردادها را به سود خود دیکته می کنند. دیگران حق حضور ندارند. این در حالی است که بوسیله قراردادهای تفتا، قاعده هایی وضع خواهند شد که شامل 820 میلیون انسان در اروپا و آمریکای شمالی خواهد بود. اگر این قراردادها بوسیله حکومت ها امضاء شوند، دیگر این روند بازگشت ناپذیر خواهد شد.

آیا می توان جلوی تفتا را گرفت؟ آری، می توان! در حال حاضر یک جنبش شهروندی در سراسر اروپا که سازماندهی خوبی دارد، کارزار «توقف تفتا» (Stop TTIP) را براه انداخته. این کارزار از سوی 300 سازمان (از جمله انجمن دمکراسی بیشتر، گروه های محیط زیست، مخالفان سیاسی، اتحادیه های هنرمندان و نویسندگان و غیره) و تا کنون بیش از 900 هزار نفر پشتیبانی می شود. برای توقف تفتا (یا TTIP) نیاز به یک میلیون امضاء است. هر کس که خواستار حمایت از این کارزار است، می تواند مثلا به راحتی از طریق اینترنت با رجوع به نشانی www.stop-ttip.org امضاء کند. چرا که سال 2015، سال تصمیم گیری درباره آینده ما خواهد بود. گفته های سناتور و مدیر اداره حمایت از مصرف کنندگان در آمریکا، خانم الیزابت وارن، گواه بر این واقعیت است که تفتا نه فقط برای اروپاییان، بلکه برای ساکنان آمریکای شمالی نیز خطرناک است. او گفته است: مذاکرات می بایست بصورت مخفی صورت بگیرند، چرا که اگر مردم از محتوای واقعی این قراردادها آگاه شوند، بر ضد آن خواهند بود.

منبع: http://www.hohenborg.com/home/kolumne-folge-5

No Comments

Comments are closed.

Share