میلی آلکسه یویچ بالاکیرف
بمناسبت صد و دهمین سال مرگ او
برگردان: بابک بردیا

12.06.2021

نام میلی آلکسه یویچ بالاکیرف برای بسیاری آشنا است، این نام بی درنگ آدمی را به یاد ِ «گروه کوچک توانا» می اندازد. اما کم تر آدمی که به دور از موسیقی شناسی باشد، پیدا می شود که بتواند بدون اندیشیدن حتی یکی دو آفریدۀ او را نام ببرد. این گونه شد، که بالاکیرف همچون یک کنشگر ِ همبودین [اجتماعی] و آموزگار شناخته شده، اما نه همچون یک آهنگ ساز. چرا سرنوشت ِ هنری ِ آفرینش گرانۀ او در سایۀ هم اندیشان ِ بزرگ او ماند و ارزش ِ راستین ِ جایگاه او در فرهنگ ِ روسی تا چه اندازه است؟

برای دریافت مقاله به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

میلی آلکسه یویچ بالاکیرف، به مناسبت صدو دهمین سالگرد درگذشت او

No Comments

Comments are closed.

Share