گسترش آزمایش دو شکاف
اورباسی سینها
برگردان: امید برومند

22.05.2021

آزمایش معروف دو شکاف، دو اصل بنیادی مکانیک کوانتومی یعنی دوگانگی موج و ذره، که مطابق آن ماده و نور می توانند هم مانند موج و هم مانند ذره رفتار کنند، و نیز اصل برهم نِهی، که در آن یک شئ می تواند همزمان در چندین حالت باشد را نمایش می دهد. به تازگی، گونه ای از این آزمایش با سه شکاف، نگاهی به اثرها و جلوه هایِ ظریف قبلن نادیده گرفته شده را امکان پذیر می سازد.  

 

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید

گسترش آزمایش دو شکاف

No Comments

Comments are closed.

Share