به مناسبت یک صدمین سال روز تولد محمود اعتماد زاده (به آذین)

28.01.2015

behazin_100

در نخستین سدۀ زاد روز „محمود اعتمادزاده به آذین“ پاره ای از آثار ادبی، هنری، نقدی و پژوهشی این بزرگ مرد اندیشه و هنر ایران زمین، در وبلاگی با عنوان زیر گردآوری شده است:

http://www.behazin100.blogspot.ca

گزارشی در سایت ایران امروز از مراسمی که به مناسبت یک صدمین سال روز تولد محمود اعتمادزاده (به آذین) در ایران برگزار شد.

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/53792

No Comments

Comments are closed.

Share