گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

08.03.2021

 

8 مارس، روز جهانی زن گرامی باد! زنان ایران بعنوان نخستین قربانیان ایدئولوژی زن ستیز اسلام سیاسی، طی چهل و اندی سال گذشته پیشگامان مبارزه با نظام دین سالار بوده و هستند. جنبش زنان ایران با مبارزه پیگیرانه در راه حقوق اجتماعی، سیاسی و شهروندی خود، همواره سیاست های رژیم ولایت فقیهی را به چالش کشیده است. زنان ایران نشان داده اند توان آن را دارند که با رهایی خود جامعه را از زنجیرهای رژیم قرون وسطایی ولایت فقیهی رها سازند.

No Comments

Comments are closed.

Share