علیت در دنیای کوانتوم ها
فیلیپ والتر و کاسلاو برونکر
برگردان: امید برومند

05.12.2020

مکانیک کوانتومی از زمان آغاز خود، پیوسته آشکارتر خواستار دست شستن ما از تصورات کلاسیک است. چند دهه است که ناگزیر به پذیرش شخصیت دوگانه اشیاء به مثابه موج و ذره و وجود آنها به شکل موازی در چندین حالت شده ایم. اکنون پذیرفتن این نکته نیز اجتناب ناپذیر است که یک رویداد، گاهی اوقات همزمان علت و نیز معلول یک رویداد دیگر است – این امر  پارادوکس ها و به همان اندازه پیامدهای هیجان انگیزی به همراه دارد.

 

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید

علیت در دنیای کوانتوم ها

No Comments

Comments are closed.

Share