منشأ عناصر
بخش دوم: با جذب نوترون به سوی
سنگین ترین هسته های اتمی
برگردان: امید برومند

27.09.2020

حدود 98% از کل ماده قابل مشاهده در جهانِ امروز از سبک ترین عناصر، یعنی هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. انواع دیگر اتم ها تنها بخش کوچکی را تشکیل می دهند، اما از اهمیت حیاتی برای بنیان زندگی برخوردارند. منشأ پیدایش این عناصر سنگین برای مدت زمان طولانی ناشناخته بود. تنها در نیمه اول قرن بیستم بود که رشته های مختلف فیزیک چنان تکامل یافتند که دانشمندان بتدریج به حل موضوع نزدیک تر شدند.

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

پیشگفتار مترجم

مطلبی که در دست دارید، داستانی دارد که بیان آن را در اینجا لازم می دانم.

هنگامی که بیماری مادر نازنین ام، اختر عسگری، اوج گرفت و در بیمارستان بستری شد، روزها و شبان بسیاری در کنار بالین او به مراقبت از وی مشغول بودم. در فاصله های خواب و بیداری او، هر گاه فرصتی پیش می آمد، جمله هایی از این مقاله را ترجمه می­کردم. بدیهی است که کار ترجمه با گسست های فراوان و زیر فشار روحی بزرگی به پیش می رفت. درگذشت آن نازنین، برای چندی وقفه ای در کار ترجمه ایجاد کرد. اکنون که این کار به پایان رسیده، به او پیشکش می کنم که همیشه در کار نوشتار و ترجمه تشویق­گَرَم و در تیرگی های روزگار، اختر آسمان زندگی ام بوده است.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید

منشاء عناصر (بخش دوم)

No Comments

Comments are closed.

Share