مفهوم ماده در تراکم های بسیار بالا
سفیدچاه، کرم چاله، سیاه چاله
دکتر حسن بلوری

30.08.2020

تراکم بسیار بالای مادّه در بخش هائی از کیهان باعث شکل گیری فرم ها و حالت های نامتعارف مادّه مانند سیاهچاله ها می شود. این نوع فرم ها و حالت های نامتعارف ماده را می توان با یاری مفهوم های مادّه، پادمادّه و ماده ی منفی  و علم اخترفیزیک مطالعه کرد. نحوهی شکلگیری و عملکرد فرمها و حالتهای نامتعار ف ماد ه موضوع پژوهش روز است .نتایج علمی بدست آمده تا کنون از چنان دامنه ی وسیعی برخوردار است که لازم می نماید در اظهارنظرهای علمی و فلسفی در نظر گرفته شوند.

 

برای دریافت مقاله به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

مفهوم ماده در تراکم های بسیار بالا

No Comments

Comments are closed.

Share