به یاد زنده یاد ابوتراب باقرزاده
انسانی به لطافت گُل، به استواری خارا
برگرفته از وبلاگ احد قربانی دهناری

21.08.2020

متنی را که می بینید، مطلبی است به قلم آقای احد قربانی دهناری با عنوان «عاشق زندگی، شيفته آزادی، شيدای زيبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)». در این روزها که سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ایران است، «نگرش» به یاد هزاران گُلی که در تابستان 1367 به دست حکومت اسلامی پرپر شدند، این مطلب را منتشر می کند.

متنی را که می بینید، مطلبی است به قلم آقای احد قربانی دهناری با عنوان «عاشق زندگی، شيفته آزادی، شيدای زيبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)». در این روزها که سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ایران است، «نگرش» به یاد هزاران گُلی که در تابستان 1367 به دست حکومت اسلامی پرپر شدند، این مطلب را منتشر می کند. در چنین روزهایی هزاران ستاره از آسمان مبارزات مردم ایران به زیر کشیده شدند. ابوتراب باقرزاده یکی از فروزان ترین این ستاره ها بود. حاکمان دستگاه جهل و خرافه به عبث می پنداشتند که با خاموش کردن این ستارگان می توانند چهره پلید خود را در ظلمت خیمه عقیدتی شان که بر سراسر ایران می کشند، پنهان کنند. مردم ایران نه این جنایت را فراموش می کنند و نه می بخشند!

دریافت مطلب به صورت پی دی اف:

عاشق زندگی، شيفته آزادی، شيدای زيبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)

 

 

No Comments

Comments are closed.

Share