پشتیبانی سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب کارگران صنعت نفت

06.08.2020

اتحاد و همبستگی کارگران بخش های مختلف نفت و پتروشیمی در اعتراضات می تواند در پرداخت مطالبات عقب افتاده و شرایط اسفبار معیشت کارگران تاثیر بسزائی داشته باشد.

 

سیزدهم‌ مرداد اعتصاب کارگران پترو پالایش بوشهر در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و ناچیز بودن دستمزد.

در روزهای گذشته شاهد بهم پیوستن اعتراضات کارگران بخش های صنعت و نفت و پتروشیمی بوده ایم که این اعتراضات بطور همزمان در ۴ استان کشور برگزار شده است.
خواسته های کارگران لغو قراردادهای سفید امضا و موقت، تامین امنیت شغلی، پرداخت حقوق معوقه و افزایش سطح دستمزد می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن حمایت از اعتراضات کارگران بخش های صنعت نفت و پتروشیمی، اعلام می دارد حق داشتن امنیت شغلی و پرداخت دستمزد بموقع و دریافت دستمزدی متناسب با هزینه های حداقلی زندگی از ابتدایی ترین حقوق کارگری در دنیا می باشد که بواسطه نبود سندیکاهای کارگری و تشکلات مستقل در کشور، تماما حقوق کارگران نادیده گرفته می شود.

اتحاد و همبستگی کارگران بخش های مختلف نفت و پتروشیمی در اعتراضات می تواند در پرداخت مطالبات عقب افتاده و شرایط اسفبار معیشت کارگران تاثیر بسزائی داشته باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

No Comments

Comments are closed.

Share