همبستگی نهادهای کارگری و مردمی با مبارزات کارگران هفت تپه

05.07.2020

علیرغم سرکوب های شدید حکومتی مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد. این پایداری به سرمشقی برای دیگر زحمتکشان تبدیل شده و آنان را نیز در پشتیبانی از این مبارزات بسیج کرده و به میدان آورده است. در زیر گوشه هایی از پشتیبانی نهادهای کارگران و زحمتکشان ایران از مبارزه کارگران هفت تپه منعکس شده است.

 

هر طور که می توانیم پژواک صدای کارگران اعتصابی هفت تپه باشیم

اعتصاب کارگران هفت تپه علیه پرداخت حقوق های معوقه- خلع ید کارفرمای اختلاس گر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه , تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی, بازگشت به کار همکاران اخراج شده, بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران , بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسد بیگی و رستمی در پنجمین روز خود به حمایت همه جانبه و همبستگی گسترده همه حامیان آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد. مثل گذشته همه روش ها برای درهم شکستن حق خواهی کارگران را به کار بسته اند: مدیریت در محل غائب است تا طرف حساب مطالبه گری کارگران نباشد؛ مسئولین خود را به ندیدن و نشنیدن زده اند، در برخی از خبرگزاری های رسمی برای ناامید و پراکنده کردن کارگران خبرهای جعلی مبنی بر تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه پخش کرده اند. صدا و سیما که کوچکترین اتفاقی در آمریکا را به تفصیل گزارش می دهد، نسبت به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گرسنگی کارگران خاموش است. با کارگران اعتصابی با هتک حرمت و تهدید برخورد می کنند. قرمز بودن وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع کرونا همراه با ۵ استان دیگر امکان اعتراضات گسترده خیابانی را کاهش داده است.

در این شرایط دشوار کارگران اعتصابی هفت تپه بیش از هر زمان دیگر به حمایت هم طبقه ای های خود و همه کنشگران مستقل احتیاج دارند. از کارگران، معلمان، بازنشستگان، عموم تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی می خواهیم تا حمایت خود را از کارگران اعتصابی دریغ ندارند و به هر طریق که می توانند صدای دادخواهی و حق طلبی کارگران هفت تپه بوده و صدای اعتراض خود را به ظلمی که در حق این کارگران روا می شود بلند کنند.

صدای هفت تپه و مطالباتش فراتر از صدای کارگران آن است؛ صدای همه هم سرنوشتان، فرودستان، زحمتکشان و ستم دیدگان این کشور است که نان را از سفره های شان ربوده اند و ثمره نیروی کارشان را هم نپرداخته و سرمایه های شان را به غارت برده اند. آنان را بدون بیمه و درمان و مزد شایسته به دست بیرحم گرسنگی و بیماری به حال خود رها کرده اند و مطالبه گران پیگیرش را به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند. هیچ نبردی را هیچ بخشی از مطالبه گران طبقه ما به تنهایی نمی توانند به پیروزی برسانند، اگر حمایت همه جانبه هم طبقه ای ها را و همسویی گسترده رسانه های آنان را همزمان باخود نداشته باشند. پیروزی و شکست مطالبه گری کارگران هفت تپه، در پیروزی و شکست سایر هم سرنوشتان ما موثر است.
هر طور که می توانیم پژواک صدای کارگران اعتصابی هفت تپه باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۳۰ خرداد ۱۳۹۹


اعلام همبستگی جمعی از کارگران و فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز با کارگران هفت تپه

نبض مبارزه ظلم ستیزانه و حق طلبانه جنبش کارگری دوباره در هفت تپه به تپش افتاده است تا به تعرض مافیای چپاولگر و باندهای اختلاسگر پایان ببخشد.
مافیایی که قدرت خود را از سیستم حاکم و ثروت خود را از محصول کار و زحمت کارگر کسب کرده سالهاست با بیرحمی ذاتی خود بر معیشت ما کارگران تاخته و فقر و محرومیت را بر ما و خانواده هایمان تحمیل ساخته است با این همه هنوز نتوانسته و نخواهد توانست کمر همت مبارزه حق طلبانه کارگر را خم کند.
این سیستم مافیایی به رغم رسوایی های پیاپی در بر ملا شدن جنایت ها ؛ دزدی ها ؛ اختلاس های چند ده هزار میلیاردی و غارتگری هایش همچنان تلاش میکند به پشتوانه شرکای امنیتی،نظامی و قضایی خود با پرونده سازی های مضحک و دربند کردن فعالان کارگری نظیر آنچه که در مورد اعضای اتحادیه آزاد کارگران اتفاق افتاد ؛ صف مستحکم مبارزه ما کارگران را به عقب براند اما شروع دور تازه اعتراضات و اعتصابات کارگران شجاع و آگاه هفت تپه و سایر محیط های کارگری در جای جای کشور معادلات سیستم را برهم زده است.

در طی سالیان گذشته طبقه کارگر هم سرکوب گسترده و عریان را تجربه کرده و هم نمایش های خنده آور از ژست های عدالت جویانه دستگاه قضایی را دیده است ، اما نه مرعوب سرکوب و نه مفتون این خیمه شب بازی های بی سرانجام شده است.

چگونه میشود دستگاهی که ادعای مقابله با فساد و مفسدین را دارد و دادگاههای متخلفان اقتصادی برگزار میکند اما همزمان کارگری که مقابل همین فسادها و بیحقوقی ها ایستاده و آن را افشا کرده و فریاد زده و حقش را طلبیده محکوم و دربند سازد؟

ما پشتیبانی و حمایت مان از کارگران معترض نیشکرهفت تپه را با صدایی بلند و رسا اعلام میداریم و در این مبارزه خود را در کنار آنها و همقدم با تک تک شان میدانیم.
همچنین احضار ، تهدید و بازداشت فعالان کارگری و پرونده سازی های امنیتی اخیر را محکوم کرده و خواهان پایان بخشیدن به این رویه غیر قابل قبول هستیم.

جمعی از کارگران و فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز


اعلام همبستگی شورای بازنشستگان ایران با کارگران هفت تپه

امروز ۳۱ خرداد تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به مطالبات معوقه ، برای ششمین روز متوالی مقابل فرمانداری شوش تجمع اعتراضی خود را ادامه دادند.

کارگران نیشکرهفت تپه که در سالهای اخیر با مطالبه محوری لغو خصوصی سازی، مبارزات پرشکوه خود را علیرغم سرکوب های گسترده سازمان داده اند، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های درمان در ششمین روز اعتصاب ، دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش زدند .
کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست درگیر مطالبات معوقه خود هستند .
علیرغم همه اعتراضات این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
رسوائی کارفرمای نیشکر هفت تپه و حمایت های پشت پرده مسئولین حکومتی از آنان به علت تخلفات و فساد مالی بازتاب گسترده ای در جامعه در اثبات حقانیت کارگران این شرکت داشته است.
علیرغم این حقانیت آشکاردر این شرایط سخت و فشارهای تورمی غیر قابل تحمل ، هیچ نهادی پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه نیست .

شورای بازنشستگان ایران به شکل همه جانبه از مطالبات و اعتراض این کارگران از جمله بازگشت بکار و جبران خسارت برای اسماعیل بخشی و همکارانشان که اخراج شده اند، قاطعانه پشتیبانی کرده و همه تشکل ها و محافل کارگری را به حمایت از مطالبات و اعتراضات این کارگران ترغیب میکند.

شورای بازنشستگان ایران
۳۱ خرداد ۹۹


اعلام همبستگی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با کارگران هفت تپه

شش روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می گذرد. در این اعتصاب تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری حضور داشتند. کارگران هفت تپه ای از فروردین ماه حقوق نگرفته و دفترچه های درمانی شان تمدید نگردیده است. در حالی که طبق وعده مسئولین شرکت، مقرر شده بود تا این مطالبات معوق تا قبل از عید فطر به حساب کارگران واریز شود. خواسته های این کارگران به شرح زیر است:
١- خلع ید کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
٢- پرداخت حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
٣- بازگشت به کار همکاران اخراج شده، آقایان اسماعیل بخشی،ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی
۴- بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
۵- بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های کارگران نیشکرهفت تپه به مسوولین استانی و قضایی متذکر می شود از حساب های شرکت و حساب شخصی اسد بیگی حقوق کارگران را می توان پرداخت کرد. دستگاه قضا می تواند به سازمان تامین اجتماعی دستور دهد دفترچه های کارگران را تمدید کند. اینها کمترین کاری است که باید برای کارگران هفت تپه ای انجام گیرد.
همبستگی کارگری رمز پیروزی است

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٣٠ خرداد ١٣٩٩


از کارگران معترض هفت تپه با تمام توان حمایت می کنیم.

کارگران مبارز و رزمنده هفت تپه دور جدیدی از اعتصاب خود را با تمام قدرت آغاز کرده و روز گذشته ششمین روز متوالی اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

کارگران هفت تپه صدای رسا و پر خروش اعتراض همه کارگران ایران به حقوق های معوقه، دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر، اخراج سازی، چپاول و اختلاس، سرکوب و بازداشت و اخراج رهبران اعتصابات  هستند. کارگران هفت تپه طی دو سال گذشته درس های ارزشمند مبارزاتی به کل جنبش کارگری داده اند.

اینبار نیز با شهامت و شجاعت به میدان آمده اند تا جلوه های قدرتمندتری از مبارزه را به نمایش بگذارند.

 کارگران هفت تپه با خواستهای اساسی ای دور جدید از اعتصاب را شروع کرده اند. پرداخت فوری حقوق، پرداخت کامل حق بیمه، قطع کردن دست دزدانی مانند اسدبیگی و شرکایش و از همه مهمتر بازگشت به کار همکاران و رهبران اعتصابات پرشور سال گذشته، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگران، خواستهای این دوره از اعتصابشان هستند. این خواستها باید مورد تایید و تأکید و حمایت سراسری قرار گیرند.

پیروزی کارگران هفت تپه در گروه حمایت همه جانبه همه کارگران است و متقابلا هر میزان از موفقیت کارگران هفت تپه، جنبش مطالباتی کارگری را قدرتمندتر خواهد کرد.

سندیکای کارگران هفت تپه با اقدامی اصولی به همه کارگران و تشکلهای کارگری فراخوان حمایت از کارگران هفت تپه داده است.

ما ضمن ارج نهادن به این اقدام درست سندیکای کارگران هفت تپه، حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود را از اعتصاب کارگران هفت تپه اعلام میداریم و از همه بخش های کارگری و تشکل ها می خواهیم به هر طریق ممکن حمایت خود را از  کارگران هفت تپه اعلام دارند.

زنده باد کارگران هفت تپه.

۱-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۲-سندیکای نقاشان البرز

۳-گروهی از فعالین کارگری سقز

۴-گروهی از فعالین حقوق کودکان


بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد

اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خبری ایران را فراگرفته است. کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج هزار کارگر و خواستهای بر حق و عادلانه هفت تپه به وجد نیاید؟ هفت تپه صدای رسای اعتراض و بیان روشن مطالبات کل طبقه کارگر ایران است. کارگران هفت تپه جلو افتاده اند. آنها در مقابل کوهی از توطئه و سیاست های ضد کارگری از طرف کارفرما و دولت راه را نشان میدهند. این راه چیزی جز درایت و پافشاری بر وحدت میان کارگران و سرسختی بر سر مطالبات نیست. امروز میلیونها کارگر در هزاران واحد تولیدی، از صنعت نفت و خودرو سازی ها تا معادن و کارگاهها اعتراض خود را در اعتصاب هفت تپه باز میشناسند، از این اعتصاب نیرو میگیرند و دلشان برای پیروزی آن میتپد.
اعتصاب هفت تپه دست کارگران ایران را در دست هم گذاشته است. به هم سرنوشتی کارگران معنایی زنده و زمینی بخشیده است. وقت آنست دست هفت تپه را بفشاریم و برای هم سرنوشتی، بخصوص روی زمین سفت مبارزاتی و عملی سهمی شایسته ادا کنیم.

ما کارگران و استادکاران ساختمانی، اعلام میکنم بخشی از این مبارزه هستیم. پیروزی در هفت تپه را به معنای پیروزی خود و برای کل طبقه کارگر ایران می نگریم. ما تمام توان خود را در قالب انواع کمپین های حمایتی و صندوق های مالی و… برای اعتصاب نیشکر بکار خواهیم انداخت. تاریخ معاصر طبقه کارگر در ایران مملو ازاعتصابات و مبارزاتی است که از همبستگی و اتحاد با یکدیگر واماندند. هفت تپه میتواند، باید و شایسته آنست که سرمنشاء دریایی از ابتکارات همبستگی بخش های کارگری در سراسر ایران شود.
بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان

 

No Comments

Comments are closed.

Share