یادبود جانباختگان قیام آبان ماه
و اعتراض به جنایت های جمهوری اسلامی

23.12.2019

در اعتراض به اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه ضد انسانی جمهوری اسلامی که با کشتار بیش از سیصد نفر و زخمی کردن هزار نفر و دستگیری بیش ازده هزار نفر ، اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم ایران را به خاک وخون کشید گردهم می آییم.

در اعتراض به اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه ضد انسانی جمهوری اسلامی که با کشتار بیش از سیصد نفر و زخمی کردن هزار نفر و دستگیری بیش ازده هزار نفر ، اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم ایران را به خاک وخون کشید گردهم می آییم.

از شما دعوت می کنیم تا دست دردست یکدیگرو متحد، برای محکومیت اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی و اعزام یک هیئت بی طرف بین المللی برای رسیدگی به فجایع اخیرو آزادی همه ی زندانیان سیاسی، در گرد هم آئی شرکت کرده ،فریاد واعتراض خودرا به گوش مردم کشورمان و آزادیخواهان جهان برسانیم.

زمان : پنج شنبه 5 دیماه 1398 (26 دسامبر 2019)

مکان: kurfürtendamm Ecke Joachimstaler Str رو به روی کافه کنسلر قدیم

ساعت : 16 تا 18

از شما درخواست می کنیم تا بدون آرم و نشان و با در دست داشتن شمع در این مراسم شرکت کنید.

دست دردست یکدیگرو متحداً، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی، صدای اعتراض خودرا به گوش مردم کشورمان و آزادیخواهان جهان برسانیم!

No Comments

Comments are closed.

Share