به مناسبت صد و هشتادمین زادروز مودست پتروویچ موسورگسکی
برگردان از روسی: بابک بردیا

21.10.2019

مدت ها پیش از این، او به خاطر ِ نداشتن ِ زمان ِ آزاد و آرامش ِ روانی، نسک های [کتاب] پربار در دستهای اش نگرفته بود! در آموزش گاه سپاهی گری، او سرگرم ِ خواندن شد. پژوهش ِ تاریخ، فرزان [فلسفه]، روانشناسی، فرهنگ نوشتاری کشورهای دیگر او را به سوی خود می کشید. به راستی اما، او ناچار بود تا نسک های پربار را پنهان کند: یکی از دوستان ِ نزدیک به او ریشخند می زد و ارتشبد به گونه ای دوستانه به او به خاطر پای بندی به خواندن می گفت: «mon cher ـ گرانمایه ی من ـ چه افسری از تو ساخته خواهد شد!»

برای دریافت مقاله به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

به مناسبت صد و هشتادمین زادروز مودست پتروویچ موسورگسکی

No Comments

Comments are closed.

Share