مدرسه ی فیلسوفان
سخنران: توفیق گلی زاده
در انجمن دوستداران اندیشه در برلین

25.05.2019

چگونه زیست کنیم، چه بیاموزیم و هدف آموختن مان در زندگی چیست. چگونه باید خود را در جامعه و زندگی فردی شکل بدهیم و آموزش های ما چه ارزش هایی را به ما ارایه می کنند. این همه پرسش های فلسفی هستند که این اثر به آنها می پردازد.

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند:

مدرسه ی فیلسوفان

سخنران:

توفیق گلی زاده

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی توفیق گلی زاده مترجم  کتاب مدرسه ی فیلسوفان نوشته فریدهلم  دشر به رونمایی و معرفی آن می پردازد.

ما حضور همه ی دوستداران بحث های نظری و علمی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان:  یکشنبه 26 ماه مه ساعت  17

مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان

Trautenaustr, 5

10717 Berlin

9 Güntzelstr.

No Comments

Comments are closed.

Share