به مناسبت صد و دهمین سال مرگ نیکولای آندره یویچ ریمسکی-کورساکوف
(۱۹۰۸ ـ ۱۸۴۴)
برگردان: بابک بردیا

23.05.2019

نیکولای آندره یویچ ریمسکی-کورساکوف آموزگاری برجسته به شمار می آمد، که از آموزش گاه اش در آموزش گاه والای موسیقی [کنسرواتوریای] پتربورگ صدها کنش گر موسیقی بیرون آمدند. او رنج های انسانی را به ژرفی درک می کرد؛ بویژه زندگی ناگوار سرنوشت زنان در گذشته را؛ و زندگی ناگوار مردمی، خواه یورش های دشمنان یا آزمون دشوار در زمان آرامش را. ریمسکی-کورساکوف کارگر سخت کوش موسیقیایی، آدمی فروتن، بی باک، دلچسپ، هنرمندی بسیار دوست داشتنی به شمار می آمد. پی. ای. چایکوفسکی در پایان زندگی گفت، که با ریمسکی-کورساکوف در یک راه گام برمی دارد و به همره خود می بالد.

برای دریافت مقاله به صورت فایل پی دی اف، لینک زیر را کلیک کنید:

به مناسبت صد و دهمین سال مرگ نیکولای آندره­یویچ ریمسکی-کورساکوف

No Comments

Comments are closed.

Share