با بیت های کوانتومی به سوی فضا-زمان
کلارا موسکوویتس
برگردان: امید برومند

03.10.2017

اخترفیزیک دانان و محققان کوانتومی مشترکن ارتباط بین پدیده های کیهانی با قوانین زیرساختار اتمی را تحت بررسی قرار می دهند. آنها ارائه­ ی بینش جدیدی از ساختارهای بنیادی فضا و زمان را وعده می دهند.

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید:

با بیت های کوانتومی به سوی فضا-زمان

No Comments

Comments are closed.

Share