فاجعه زیست محیطی در ایران و مسئولان اش

08.09.2017

عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست  در نشست خبری 13 شهریور با نمایندگان رسانه های گروهی به نکته های مهمی در مورد وضعیت اسفبار و خطرناک محیط زیست ایران اشاره کرد. سخنان او نشان می دهد که ندانم کاری ها، بی برنامگی ها، بی توجهی ها، نا کارشناسی ها و خیال اندیشی ها از سوی حکومت گران اسلامی در چند دهه ی پس از انقلاب ، چه آسیب های بزرگ و خطر آفرینی به محیط زیست ایران وارد آورده است که نتیجه فاجعه بار آنها در صورتی که چاره اندیشی های دقیق و سریع برای رفع و یا کاهش مشکلات بوجود آمده انجام نپذیرد نابودی تمدن ایرانی است.

عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست  در نشست خبری 13 شهریور با نمایندگان رسانه های گروهی به نکته های مهمی در مورد وضعیت اسفبار و خطرناک محیط زیست ایران اشاره کرد . سخنان او نشان می دهد که ندانم کاری ها، بی برنامگی ها، بی توجهی ها، نا کارشناسی ها و خیال اندیشی ها از سوی حکومت گران اسلامی در چند دهه ی پس از انقلاب ، چه آسیب های بزرگ و خطر آفرینی به محیط زیست ایران وارد آورده است که نتیجه فاجعه بار آنها در صورتی که چاره اندیشی های دقیق و سریع برای رفع و یا کاهش مشکلات بوجود آمده انجام نپذیرد نابودی تمدن ایرانی است.

کلانتری در سخنانش درباره ی مشکلات محیط زیست ایران از جمله به مورد های زیر اشاره داشت:

  • خطر خشکیدن دریاچه ارومیه و برنامه های احیا آن

  • رویارویی با گرد وغبار در کشور  بویژه دراستان  خوزستان

  • مشکل بسیار بزرگ  کم آبی در ایران ، به گفته ی او 75 درصد آب های شیرین فسیلی از دست رفته است

  • تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران با آلودگی شدید هوا روبرو هستند

  • سازمان حفظ محیط زیست از نظر نیروی انسانی ضعیف و ناتوان است

  • این سازمان با دانشگاه ها برای توجه به کارهای کارشناسانه  پیوند ندارد

  • مشکل سدسازی ها همچنان پابرجاست

جالبست که عیسی کلانتری  با گفتن اینکه « توان پاسخگویی علمی به مسائل زیست‌محیطی را ندارم»، پرده از یکی از مهم ترین علت های وضعیت فاجعه بار محیط زیستی در ایران برداشت. به جای آنکه مدیریت امور محیط زیست به کارشناسان این کار واگذار شود، مانند همه عرصه های دیگر افراد ناوارد و غیرکارشناس بر مصدر امور تکیه زده اند. عیسی کلانتری همچنین در سخنان اش هیچ اشاره ای به نهادهای مدنی محیط زیستی و کنشگران مردمی و مستقل و فعال در این عرصه نداشت. اما به گمان ما گروه های مردمی وکنشگران حفظ محیط زیست که به سرنوشت وآینده ایران و ایرانی می اندیشند با دیدگاه های انتقادی و گره گشای شان،  چنانچه امکان فعالیت فراهم گردد و راهی بیابند در می توانند نقش مهم و کارسازی در حفظ محیط زیست ایفا کنند.

No Comments

Comments are closed.

Share