کارزاری برای جلوگیری از تولید «روبات های قاتل»

03.09.2017

سلاح های تمام خودکار، خطر یک انقلاب سوم در فن جنگاوری را در پی دارند. در صورت ایجاد چنین جنگ افزارهایی، درگیری های مسلحانه در ابعادی به مراتب بزرگتر از آنچه که تا کنون بوده و سریع تر از آنچه که در درک انسان بگنجد، صورت خواهند گرفت. فرصت زیادی برای عمل باقی نمانده است. اگر در این صندوق پاندورا گشوده شود، بستن آن بسیار دشوار خواهد بود.

 

      

 

126 بنیانگذار و مدیر بیش از 100  شرکت روبات سازی و هوش مصنوعی از 28 کشور جهان، در نامه ای سرگشاده، خواستار آن شده اند که سازمان ملل متحد مانع گسترش «سلاح های هوشمند تمام خودکار»، مشهور به «روبات های قاتل» شود. روبات کشنده یا قاتل، سلاحی تمام خودکار است که بدون دخالت انسان هدف خود را انتخاب می‌کند.

آنها به طور مشخص خواسته‌اند که این فناوری به فهرست سلاح‌های ممنوعه کشتار جمعی سازمان ملل اضافه و توسعه و ساخت آن متوقف شود.

این نامه در مراسم گشایش یک کنفرانس بزرگ بین المللی در رابطه با هوش مصنوعی روز 21 اوت 2017 در شهر ملبورن استرالیا منتشر شده است. در این نامه از جمله آمده است:

سلاح های تمام خودکار، خطر یک انقلاب سوم در فن جنگاوری را در پی دارند. در صورت ایجاد چنین جنگ افزارهایی، درگیری های مسلحانه در ابعادی به مراتب بزرگتر از آنچه که تا کنون بوده و سریع تر از آنچه که در درک انسان بگنجد، صورت خواهند گرفت. فرصت زیادی برای عمل باقی نمانده است. اگر در این صندوق پاندورا گشوده شود، بستن آن بسیار دشوار خواهد بود».

برای همین منظور سایت ویژه ای توسط مبتکران این کارزار ایجاد شده که در نشانی زیر قابل دسترس است:

https://www.stopkillerrobots.org/2017/08/company-founders

از آنجا که بخش مهمی از شرکت های روبات سازی و هوش مصنوعی در خدمت پروژه های نظامی است، مسلمن صاحبان و مدیران این شرکت ها از اطلاعات پشت پرده در رابطه با تولید «روبات های قاتل» آگاه اند. این خطر را باید جدی گرفت و با پیوستن به این کارزار و گسترش آن، برای جلوگیری از ورود به پارادایم جدید نظامی، که هستی بشریت را تهدید می کند، کوشید.

No Comments

Comments are closed.

Share