سیاهچاله های فضایی، نابود کننده ستارگان
برگردان: امید برومند

29.07.2017

دستاوردهای علمی طی دهه های اخیر تصور بشری از مقوله هایی چون «ماده»، «زمان» و «مکان» را دگرگون ساخته اند. با توجه به پیوند گسست ناپذیر میان دانش و فلسفه، آشنایی با دستاوردهای علمی معاصر، به ویژه دستاوردهای دانش فیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. ازینرو نگرش اقدام به انتشار مقاله های علمی که به گسترش افق های دید فلسفی یاری می رساند، می کند. 

تقریبا هر کهکشان بزرگ، از جمله کهکشان راه شیری، در مرکز خود یک راز کیهانی پنهان دارد: یک سیاه چاله کلان جرم. این جسم عجیب آسمانی دارای جرمی برابر با میلیون ها تا میلیاردها بار جرم خورشید در فضایی به مساحتی کوچکتر از منظومه شمسی بوده و متناسبن نیروی گرانشی فوق العاده ای به محیط پیرامون خود وارد میکند. اختر شناسان خواهان تحقیقِ رفتار و رشد این اجسام بوده تا از این طریق شکل گیری و توسعه کهکشانهایی که انها را احاطه کرده اند ،بهتر بشناسند.

برای خواندن مقاله به صورت پی دی اف لینک زیر را کلیک کنید:

  سیاهچاله های فضایی، نابود کننده ستارگان 

No Comments

Comments are closed.

Share