تاریخ مختصر سندیکاهای آلمان
میشاییل شنایدر
برگردان: ح. محمود

29.07.2017

 

با توجه به نقش نهادهای اجتماعی در جامعه مدنی و استقرار دمکراسی، رویکرد به تجربه ­های ملت­ های دیگر در زمینه شکل گیری و کارکرد نهادهای اجتماعی اهمیت ویژه­ای دارد. اشتباه است اگر دستاوردهای اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی که تحت دولت رفاه به دست آمده، دیده شود، اما پشتوانه و زمینه ساز این دستاوردها دیده نشود.

نگرش با انتشار خلاصه­ ای از کتاب «تاریخ فشرده سندیکاهای آلمان، از آغاز تا به امروز» اثر میشاییل شنایدر، می­کوشد نقشی در پربارتر کردن ره‌ توشه نظری کنشگران سندیکایی در کشور ما داشته باشد. این کتاب به صورت فصل به فصل منتشر می­شود.

 

Sandikaha

Bild: © http://www.dgb.de

No Comments

Comments are closed.

Share